APROAPE 2.000 DE PENSIONARI MUREȘENI ÎȘI VOR RECUPERA SUMELE REȚINUTE DIN VINA ALTORA

Distribuie pe:

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureș

- Care sunt categoriile de pensionari beneficiare ale prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii?

- Încetarea reținerilor din pensie va opera pentru debitele stabilite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data de 01.10.2014, care au drept cauze stabilirea unor drepturi de pensie diferite de cele cuvenite conform legii datorită preluării incorecte în sistemul informatic a elementelor din dosarul de pensie, de tipul cod numeric personal, data nașterii, punctaj mediu anual, stagiu complet de cotizare, data ivirii invaliditații, venit asigurat, perioade contributive sau condiții de muncă.

- Cum trebuie să procedeze cei interesați pentru a-și recupera banii achitați până acum? Unde se depun cererile de restituire?

- Restituirea sumelor cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari, indemnizații pentru însoțitor provenite din debite și recuperate de la pensionari începând cu data de 1.1.2011 și până la data intrării în vigoare a legii se efectuează la cerere, acestea putând fi înregistrate la Casa de Pensii Mureș, după data de 1.10.2014. Nu există cereri tipizate. Cererile se pot transmite și prin poștă, pe adresa Târgu-Mureș, strada Tudor Vladimirescu nr. 60, sau se pot depune personal la ghișeul nr.1 al instituției noastre.

- În cazul în care titularul de drept a decedat, moștenitorii acestuia pot înainta cereri de restituire?

- Articolul 14 din normele de aplicare a Legii 125/2014 prevede că restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la pensionari, în perioada 1.1.2011 - 1.10.2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizației pentru însoțitor, aflat în evidența sistemului public de pensii la data de 1.10.2014, la cererea acestuia.

- Când își vor primi pensionarii banii înapoi?

- Restituirea sumelor care fac obiectul Legii nr.125/2014 se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2019, în cinci tranșe anuale egale. Restituirea primei tranșe către solicitant se efectuează în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii.

În situația cererilor depuse la casele de pensii în cursul anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, eșalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor înregistrate în luna ianuarie 2015. Tranșele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an.

- Câți pensionari mureșeni estimați că vor beneficia de scutirea de plată a debitelor?

- În județul nostru, vor beneficia de scutirile prevăzute de Legea nr.125/2014 un numar de aproximativ 2000 pensionari.

- Ce ne puteți spune despre creșterea punctului de pensie începând din ianuarie 2015?

- Conform OUG nr.83/2014, pentru anul 2015, valoarea punctului de pensie va fi de 830,2 lei, majorarea fiind de 5%.

Lasă un comentariu