AN NOU - 2015 - 1 IANUARIE - „Întreită sărbătoare"

Distribuie pe:

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

„Tăierea împrejur a Pruncului Iisus": „Și când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele IISUS, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece" (Luca 2, 21). În evreiește numele său este Iehoșua- prescurtat Ieșua - care se tâlcuiește „Dumnezeu mântuiește" sau „Dumnezeu este mântuirea", ori simplu „Mântuitorul". În grecește a fost redat sub forma „IISUS". Dar acest nume apare de regulă alături de cel de „HRISTOS", termen grecesc, care este traducerea ebraicului „Mașiah" adică „MESIA" sau „Unsul lui Dumnezeu". Acest nume complet, de „Iisus Hristos", apare chiar în primul verset al Noului Testament (Matei 1, 1), înțelegând prin el pe „Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Întemeietorul Bisericii și propoveduitorul credinței creștine". De la numele grecesc Hristos, s-a dat pentru prima dată, ucenicilor sau adepților noii credințe din Antiohia Siriei, numele de „CREȘTIN" - din grecește „hristianos" (Fapte 11,26). Acest nume de creștin îl purtăm și noi toți care am fost botezați în numele Sfintei Treimi.

***

„Sfîntul VASILE CEL MARE" (330 -1ianuarie 379), a trăit pe vremea Sfântului și marelui Împărat Constantin cel Mare. S-a născut în Pont și a fost unul din marii învățați ai Biserici creștine din veacul al IV-lea. A fost arhiepiscop, considerat Doctor al Bisericii, și unul din cei patru doctori răsăriteni, alături de Grigore de Nazians (Teologul) și Sf. Ioan Gură de Aur. El s-a bucurat de mic de o educație aleasă de la mama sa Emilia și bunica Macrina. A făcut studii strălucite de filosofie la Cezarea, Constantinopol și Atena. Cu timpul s-a retras la mănăstire, iar în anul 370 a fost ales arhiepiscop până în anul 379 la moartea sa. Rămâne în istoria Bisericii prin opera teologică, el fiind autorul unei Sfinte Liturghii care se oficiază de 10 ori pe an. A scris lucrări memorabile ca : „Despre Duhul Sfânt", „Hexaimeron", „Omilii la Psalmi", și o vastă operă împotriva arianismului. Are o impresionantă operă de asistență socială, instituind azile pentru bătrâni, spitale, cantine pentru săraci, case pentru primirea străinilor, toate cunoscute sub numele de „VASILIADE". Toate acestea și multe altele, a făcut din el o personalitate puternică, încât și azi după 2 milenii mulți creștini, biserici, schituri și mănăstiri îi poartă numele.

***

„RUGĂCIUNE PENTRU ANUL NOU 2015": Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm pomenește în noul an 2015 poporul nostru românesc dreptcredincios, pe toți aceea care aduc roade și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci; Răsplătește-le lor cu bogatele și cereștile Tale daruri; dăruiește-le lor cele cerești în locul celor pământești, cele veșnice în locul celor vremelnice... Cămările lor le umple de tot binele; căsniciile lor în pace și întru iubire le păzește; pe prunci îi crește, tinerețile le călăuzește, bătrânețele le întărește, pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiț îi adună, pe cei rătăciți îi întoarce și-i împreună cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică. Pe cei bântuiți de duhuri necurate îi slobozește; cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, călătorește; văduvelor le ajută, pe cei bolnavi îi tămăduiește. Aduți aminte, Doamne, și de cei ce sunt în judecăți, în închisori, în prigoniri, în amară robie și în orice fel de necaz, nevoi și strâmtorare. Adu-ți aminte Doamne de cei ce au trebuință și de marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc și de cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru dânșii. Aduți aminte Doamne Dumnezeul nostru și de POPORUL NOSTRU ROMÂNESC, și peste toți varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire AMIN!

„LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI" tuturor ROMÂNILOR, indiferent de etnie sau religie; „LA MULȚI ANI FERICIȚI" tuturor care poartă numele marelui Sfânt Vasile, cu toate derivatele aferente. Un „adagio" pentru FRAȚII ARDELENI, de a fi cu „mare luare aminte la pământul sfânt", de a nu fi batjocorit, și... de a fi demni de cei care s-au jertfit pentru el și pentru noi, și să nu uite predicția „Sfântului Ardealului"... „CINE ARE MINTE, SĂ IA AMINTE".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu