„Pocăința... ziditoare"

Distribuie pe:

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Precum este scris în Proorocie la Maleahi și Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: «Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui»".

Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Și ieșeau la El tot ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.

Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și propovăduia zicând: „Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintelor .

Eu v-am botezat pe voi cu apă, EL ÎNSĂ VĂ VA BOTEZA CU «DUHUL SFÂNT»". (Marcu 1, 1-8).

„Duminica înaintea Botezului Domnului"

***

POCĂINȚA este numită de către poetul american Robert Frost (1874-1963), „REVOLUȚIA UNUI OM". Această pocăință cere 5 lucruri:

a). MINTE SCHIMBATĂ - Aceasta te ajută să vezi răul din mintea ta, care te-a făcut să acționezi greșit. Apoi, te ajută să actualizezi „mintea lui Hristos" Care locuiește în tine de la Botez.

b). INIMĂ SCHIMBATĂ - este inima ce exprimă adevărata tristețe pentru păcat; inima e centrul spiritual al ființei umane, eul cel mai adânc și adevărat, care e menit să fie sălaș pentru Hristos.

c). DIRECȚIE SCHIMBATĂ - schimbarea minții și a inimii, pentru pocăință, duce la schimbarea direcției vieții. Cuvântul evreiesc pentru pocăință este «a te întoarce», adică să lepezi răul, întorcându-te către Dumnezeu.

d). VIAȚĂ SCHIMBATĂ - Trebuie să schimbăm cuvintele rele cu cele bune, necinstea cu cinstea, ura cu iubirea. Mântuitorul Hristos spune: «Pomul bun face roade bune».

e). SLUJIRE SCHIMBATĂ - O viață schimbată duce la o slujire schimbată. Pocăința înseamnă că noi încetăm să slujim păcatul, sinea și idolii, și ne întoarcem la adorarea și slujirea adevăratului Dumnezeu. „POCĂINȚA ESTE DECI, CU ADEVĂRAT, REVOLUȚIA UNUI OM".

Dr. Irineu Pop - Arhiepiscop de Alba Iulia, cărturar creștin

***

„Nici un păcat nu este atât de mare, ca el să nu poată cucerii generozi-tatea Stăpânului. Chiar dacă cineva este închinător la idoli, sau desfrânat, puterea iubirii Stăpânului este destul de mare ca să facă ca toate aceste păcate să dispară ș să-l facă pe păcătos să strălucească mai mult decât razele soarelui" (Sf. Ioan Botezătorulu). „VENIȚI LA MINE, ZICE HRISTOS, TOȚI CEI OSTENIȚI ȘI ÎMPOVĂRAȚI, ȘI EU VĂ VOI ODIHNI PE VOI" .

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu