DAVID GELLER

Distribuie pe:

Dascăli mureșeni

Deși în buletinul său de identitate era trecut, ca loc al nașterii, ,,Cernăuți-URSS", el de fiecare dată făcea precizarea: ,,Cernăuți, în România". Venise pe lume la 2 septembrie 1932, ca singurul copil al soților Geller, Mortco (farmacist) și Fanny (casnică). Urmează clasele elementare la Cernăuți, mai întâi la o școală evreiască, în limba germană, apoi în limba rusă și, în final, în limba română. În perioada războiului, familia sa a fost obligată să trăiască în ghetoul din Cernăuți și să poarte ,,steaua galbenă", impusă, un timp, de regimul mareșalului Ion Antonescu. Apoi, împreună cu părinții, se refugiază la București, unde cu ajutorul unor rude reușesc să supraviețuiască, dar fiind nevoiți să plece, ajung alături de alte familii evreiești, la Reghin. Între anii 1946-1948, termină ultimele două clase gimnaziale la Liceul ,,Petru Maior" din Reghin. În continuare se înscrie la ,,Școala Pedagogică Română" din Reghin, făcând parte din prima promoție a acesteia, absolvind-o în 1952 cu rezultate excelente. Având dreptul să se înscrie la orice facultate din țară, alege mai întâi politehnica din Cluj, dar se transferă după scurt timp la Facultatea de matematică-fizică a Institutului Pedagogic din cadrul Universității ,,Victor Babeș". La absolvire, în 1954, este repartizat ca profesor de matematică la Școala Pedagogică Română din Reghin, cea pe care o urmase ca elev și care, din 1956 se transformă în Școala Medie nr.1. În anul 1959 este transferat la Școala Medie nr.2 Reghin, fosta Școală Pedagogică Maghiară, odată cu un set de clase ale secției române, ,,la schimb" cu clase similare ale secției maghiare. Această operațiune a fost făcută de către autorități în vederea ,,mixtării" școlilor. Din 1980 clasele liceale se desprind și se mută într-un nou local, constituind Liceul nr.2 Reghin, iar cele gimnaziale rămân ca unitate școlară separată, cu denumirea Școala Generală nr.2 Reghin, unde profesorul David Geller funcționează - fără întrerupere - până la pensionare.

Promovează examenul pentru definitivare în învățământ în anul 1962. În 1963 se căsătorește cu Lea Genad, șefă birou contabilitate la IPM Sport Reghin, și au împreună doi băieți, Marius (1967) și Ervin (1969).

Datorită pregătirii sale temeinice și experienței metodico-didactice bogate, a fost desemnat să conducă activitatea catedrei de matematică din școală și cercul pedagogic al profesorilor de matematică din zona Reghin. Într-o apreciere a conducerii școlii, din 1984, se consemna: ,,...are un stil de muncă ordonat, pe care-l imprimă elevilor prin controlul permanent și exigent al activității acestora, prin explicațiile clare, sistematice, adecvate nivelului de înțelegere al elevilor și cerințelor programei". Astfel se explică și distincțiile și medaliile primite, așa cum erau concepute în epocă: ,,a 50-a aniversare a PCR" (1971), ,,25 de ani de la proclamarea Republicii"(1972), ,,30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă"(1974), ,,profesor evidențiat"(1982). Deși a îndeplinit și funcția de secretar al organizației de partid din școală, nu a abdicat de la principialitate și nici de la etica profesiunii de dascăl. Așa, bunăoară, în anii '70, când directivele ministeriale de resort erau categorice în vederea promovabilității de 100%, profesorul David Geller și-a permis să nu respecte ,,indicațiile prețioase", ajungând să fie popularizat ca exemplu negativ, în întreg județul, cu ocazia analizelor inspectoratului școlar.

S-a pensionat, din cauză de boală, la 31 august 1990 și a decedat în 1994 după o suferință îndelungată. Școala Gimnazială ,,Alexandru Ceușianu" - cum se numește acum fosta Școală Generală nr.2 din Reghin, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, pentru a-i cinsti memoria au decis, în anul 2003, organizarea unui concurs anual de matematică pentru elevi, care să poarte numele ,,David Geller". Concursul, ajuns la ediția a XI-a, s-a bucurat în anul 2014 de participarea unui număr de peste 150 de elevi, majoritatea din localități ale județului Mureș, dar și din Ungaria, Olanda, Republica Moldova.

Iată o veritabilă modalitate de a omagia un dascăl!

Lasă un comentariu