ÎN IULIE 2015, DEBUTEAZĂ „LOTERIA BONURILOR FISCALE"!

Distribuie pe:

Fiecare cumpărător de bunuri sau servicii din România care a împlinit 18 ani va putea participa, din luna iulie 2015, la „Loteria bonurilor fiscale", valoarea preconizată a fiecărui premiu fiind de 1.200 lei.

„Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, și va consta în extragerea alea-torie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, și o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal.

Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o declarație al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor, până la 30 aprilie 2015. Revendicarea va fi posibilă în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul. În termen de 10 zile de la expirarea perioadei, unitățile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile.

Premiile vor fi virate de către Ministerul Finanțelor în cont bancar deschis la o instituție de credit din România pe numele câștigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile, în situațiile în care există suspiciuni de fraudă. O persoană va putea revendica un singur premiu aferent unei extrageri", se precizează în actul normativ adoptat de Guvern.

Ministerul Finanțelor apreciază că la extragerile lunare vor fi acordate un număr de 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF, pentru acest an fiind alocată suma totală de 10 milioane de lei.

„Loteria bonurilor fiscale" este considerată de Executiv o măsură de combatere a evaziunii fiscale: „În domeniul comerțului cu amănuntul și al serviciilor prestate direct către populație, există un nivel ridicat de evaziune fiscală, una din modalitățile concrete de eludare a plății impozitelor și taxelor datorate statului fiind neemiterea bonurilor fiscale. În acest context, apare ca bine-venit un mijloc suplimentar, în sprijinul unei mai bune colectări a veniturilor bugetare, mijloc bazat pe cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor, ca beneficiari direcți ai serviciilor sociale", apreciază Guvernul.

Lasă un comentariu