Recenzie - Anuarul Arhivelor Mureșene - un nou volum impresionant

Distribuie pe:

Avem bucuria lecturii unui volum impresionant, care este rodul muncii și cercetărilor asidue a mai multor oameni care sunt dedicați muncii de arhivă, a muncii cu documente, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care vor să urmeze îndemnul, de a începe studiile lor, plecând de la documente de arhivă, pentru că este o vorbă care spune „cărțile care se scriu din arhive sunt nepieritoare".

Tot așa este și volumul pe care dorim să-l semnalăm prin aceste câteva rânduri.

Anuarul Arhivelor Mureșene, Serie Nouă, Nr. III (VII), apărut în anul 2014 la Târgu-Mureș, este editat de Arhivele Naționale Județul Mureș în colaborare cu Asociația arhiviștilor „David Prodan" Filiala Târgu-Mureș, iar colegiul de redacție este format din: prof.dr. Liviu Boar - redactor-șef, care este și Directorul Arhivelor Mureș; dr. Beatrice Milandolina Dobozi; Ramona Carmen Păcurar; dr. Laszlo Marton; dr. Peter Moldovan. Consiliul științific al acestui anuar este unul de excepție, este format din nume ilustre ale istoriografiei românești contemporane: istorici, cercetători, profesori universitari, academicieni, rectori și prorectori ai mai multor universități, toți acești mari cărturari provenind din diferite centre, precum: București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș etc.

Acest număr al Anuarului Arhivelor Mureșene cuprinde o serie de studii și articole extrem de valoroase și bazate în primul rând pe documente de arhivă. Este un volum amplu, masiv, plin de informații, care au menirea de a reliefa diferite aspecte din trecutul istoric mai îndepărtat sau mai apropiat.

Primul capitol este intitulat Arhivistică, și cuprinde studii ale mai multor cercetători și istorici, precum: Pal-Antal Sandor, Milandolina-Beatrice Dobozi, Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Ramona-Carmen Păcurar, Constantin Cheramidoglu, Florin Vlașin, Iulian Badea. Capitolul al doilea este intitulat Istorie și reunește studiile scrise de: Oborni Terez, Bicsok Zoltan, Nicolae Teșculă, Florin Bengean, Ioan Eugen Man, Ionela Nițu, Dan Ovidiu Pintilie, Darlaczi Timea, Adrian Onofreiu, Alin Spânu, Tudor Rățoi, Ioan Silviu Nistor.

Capitolul al treilea, intitulat Documente, conține studii extrem de interesante ale lui Milandolina-Beatrice Dobozi și Costin Feneșan, iar în capitolul al patrulea, intitulat Arhiviști Ardeleni, sunt realizate de către Liviu Boar și Milandolina-Beatrice Dobozi portretele a doi foști mari arhiviști plecați dintre noi în lumea celor drepți, este vorba de Ioan Eugen Pușcaș și respectiv Traian Bosoancă. Volumul de față cuprinde și o serie de recenzii întocmite asupra unor lucrări apărute de curând, recenzii alcătuite de: Peter Moldovan, Milandolina-Beatrice Dobozi, Liviu Boar, Virgil Coman, Nicoleta Luiza Ilie, Florin Bengean, Augustin Mureșan, Cristina Corman. Volumul se încheie cu lista autorilor care au contribuit cu studii și articole la apariția acestui volum.

Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de fapte și lucruri necunoscute până acum. Îi felicităm pe toți cei care au publicat studii și articole în acest volum, îi felicităm pe toți cei care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Cu siguranță, trebuie să amintim aici faptul că cel mai mare merit la apariția acestui volum îl are domnul prof.dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Mureș, redactorul-șef al acestei publicații. Domnul prof.dr. Liviu Boar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Cercetător al istoriei Transilvaniei, dânsul își îndeplinește misiunea sa cu acrivie și devotament desăvârșit. Om de înaltă ținută științifică, domnul Liviu Boar își desfășoară întreaga activitate a domniei sale sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile domniei sale se dovedesc a fi de înaltă ținută științifică și de asemenea de un real folos pentru ceilalți cercetători ai istoriei Transilvaniei. Domnul Liviu Boar se distinge prin profunzimea și clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor științifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toți cei care se apropie de studiul istoriei Transilvaniei și în general pentru toți cei care fac munca de cercetare a istoriei spațiului românesc.

În concluzie, îi felicităm pe toți cei care au contribuit la apariția Anuarului Arhivelor Mureșene la care ne-am referit, le urăm mult succes pe viitor în activitatea de cercetare și studiere a trecutului de fapte al neamului românesc și îi așteptăm cu alte volume la fel de valoroase și folositoare ca și acesta de curând apărut.

Lasă un comentariu