Ordin de Protecție. Cum, când, unde. Victimele violenței în familie pot cere instanței emiterea unui ordin de protecție

Distribuie pe:

Prevederile referitoare la Ordinul de Protecție sunt incluse în Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Ordinul se obține în instanță, prin procedura de urgență, valabilitatea acestuia fiind de cel mult șase luni. Model

„Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe (...) măsuri - obligații sau interdicții", prevede actul normativ.

Mai precis, prin ordinul de protecție se pot dispune următoarele măsuri:

• evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

• reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

• limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune (atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima);

• obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

• interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

• interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

• obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

• încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Instanța poate obliga agresorul să suporte cheltuielile de chirie și/sau întreținere pentru locuința temporară în care victima, copiii minori sau alți membri ai familiei locuiesc sau vor locui. Și, totodată, agresorul poate fi obligat să urmeze consiliere psihologică și psihoterapie.

„Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse (...), instanța poate dispune și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării", este precizat în Legea nr. 217/2003.

În caz de urgență deosebită, Ordinul de Protecție poate fi obținut în aceeași zi

Victimele violenței în familie pot adresa cererea pentru emiterea Ordinului de Protecție judecătoriei din raza teritorială a domiciliului sau a reședinței.

Conform actului normativ citat, cererea poate fi introdusă de către victimă sau de către reprezentantul legal al acesteia, fiind scutită de taxă judiciară de timbru. În această situație, solicitările sunt judecate de urgență și victimele pot să beneficieze, la cerere, de asistență sau reprezentare prin avocat.

„În caz de urgență deosebită, instanța poate emite ordinul de protecție chiar în aceeași zi, pronunțându-se pe baza cererii și a actelor depuse, fără concluziile părților", stabilește Legea nr. 217/2003.

În cadrul judecății, probele a căror administrare necesită o perioadă lungă de timp nu sunt admise, iar pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore.

În caz că judecătorul nu stabilește o perioadă de valabilitate mai mică, ordinul de protecție se aplică pentru cel mult șase luni de la data emiterii sale. Acesta se comunica poliției și se pune în aplicare de îndată.

„Pentru punerea în executare a ordinului de protecție, polițistul poate intra în locuința familiei și în orice anexă a acesteia, cu consimțământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei. Organele de poliție au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare", se arătă în actul menționat.

Dacă încalcă măsurile dispuse de instanță prin ordinul de protecție, agresorul riscă să fie pedepsit cu închisoare de la o lună la un an.

Important! La expirarea ordinului de protecție, victima poate să ceară emiterea unuia nou, dacă există indicii că, în caz contrar, integritatea fizică/psihică ori libertatea îi vor fi puse în pericol.

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Lasă un comentariu