Știință și... Religie

Distribuie pe:

„Nemo contra deum nisi deus ipsi" („nimeni și nimic n-ar putea înfrânge pe Dumnezeu decât Dumnezeu însuși".) „pe semne - învrăjbiți / de-o veșnicie, Dumnezeu și cu satana / au înțeles că e mai mare fiecare / dacă-și întind în pace mâna. și s-au împăcat / în mine: împreună picuratu-mi-au în suflet / credința și iubirea și-ndoiala și minciuna".

Lucian Blaga (1895-1961), filosof, poet, dramaturg, eseist, jurnalist, profesor universitar, academician, diplomat. Personalitate impunătoare și polivalentă a culturii interbelice, a marcat perioada respectivă prin elemente de originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitate. A fost al nouălea copil al unei familii de preoți. Debutează în Tribuna și în Românul, călătorește în Italia, unde caută cărți de filosofie și vizitând vestigiile istorice ale acestei țări. A urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea. A studiat filosofia și biologia la Universitatea de la Viena, obținând titlul de doctor în filosofie. În anul 1926 a intrat în diplomație, ocupând succesiv posturile de atașat cultural la legațiile din Varșovia, Praga, Lisabona, Berna, Viena, atașat și consilier de presă în Viena, Varșovia, Praga subsecretar de stat la Ministru de Externe și ministru plenipotențiar al României în Portugalia (1938-1939)

***

„DUMNEZEU CEL VEȘNIC, NECUPRINS, ATOTȘTIUTOR" a trecut pe dinaintea mea. Nu L-am văzut la față, dar reflexul Lui, cuprinzându-mi sufletul, m-a aruncat în înmărmurirea admirațiunii. Am urmărit ici și colea urmele Sale în lucrurile creațiunii."

Walter Hadye Lini (1942-1999)- primul-ministru al Republicii Vanuatu-Oceania

***

În Nepal există 17 parcuri cu adevărat naturale. Nicio frunză sau ramură sau trunchi nu se taie. Totul este neatins, se află în starea în care le-a lăsat Dumnezeu. Într-unul din aceste parcuri naturale s-a construit un templu, semn că Dumnezeu este Creatorul lumii; numai odată pe an este permisă vizitarea parcului și a templului.

Ovidiu Bojor (1924 -) scriitor, academician, fitoterapeut, membru al Academiei de Științe Medicale. Este deținător al titlului de Senior Honoris Causa, brevet acordat de Forumul Președinților din România și Diploma de Merit Academic, acordată de președintele Academiei Române. Este un renumit farmacist și deopotrivă fondator al fitoterapiei moderne în România.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu