Manifestare culturală de excepție, la Reghin

Distribuie pe:

În ziua de vineri, 20 februarie 2015, de la ora 17, la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin a avut loc o manifestare culturală de excepție, un simpozion științific de înaltă ținută, intitulat Cultură și civilizație pe meleagurile mureșene. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Reghin, în colaborare cu Biblioteca Municipală „Petru Maior" și Despărțământul Reghin al Astrei, și a reunit distinși oameni de cultură: istorici, arhiviști, profesori universitari.

În deschiderea simpozionului, domnul prof. Marin Șara, președintele Astrei reghinene, a urat bun venit distinșilor oaspeți și a prezentat câteva idei generale pe marginea temei puse în dezbatere. Domnul prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, în discursul domniei sale, a vorbit despre importanța zonei culturale a Reghinului și a împrejurimilor, a amintit de distinse personalități - în special Petru Maior - care au animat viața culturală a Reghinului, s-a referit la rolul Astrei și a adus cuvinte de apreciere la adresa activităților astriste, care au avut loc de-a lungul timpului în zona Reghinului. Profesorul Sigmirean prezintă apoi cartea Memorii, a lui Florea Bogdan, apărută la Editura Asociațiunii Astra în anul 2014, făcând referiri la originea, viața și activitatea lui Florea Bogdan, la evenimentele primului război mondial, la anvergura personalității lui Florea Bogdan, apreciind faptul că biografia acestuia merită pe deplin să fie cunoscută.

Distinsul cărturar și istoric, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, figură emblematică a istoriografiei românești, în excepționala prelegere a domniei sale, a făcut o nouă reprezentație a ceea ce înseamnă arta oratoriei - parcă ne amintește de Vasile Netea - și s-a referit la activitatea Astrei și la rolul ei extrem de important, atât în zona Reghinului, cât și la nivel general. Domnia sa s-a referit la volumul Despărțământul Reghin al Astrei 1874-1940 Documente, o culegere de documente întocmită de dr. Liviu Boar și dr. Milandolina-Beatrice Dobozi, având un foarte amplu și edificator studiu introductiv, întocmit de prof. Marin Șara, volumul fiind apărut la Editura Asociațiunii Astra, la Reghin în anul 2014. În expunerea domniei sale, prof. Dobrescu se referă la rolul important al liderilor astriști, amintește de importanța activității fiecărui astrist în parte, elogiază activitățile Astrei desfășurate de-a lungul timpului. În discursul fulminat al domniei sale, prof. Vasile Dobrescu prezintă și câteva aspecte legate de cartea de Memorii a lui Florea Bogdan. Prof. Dobrescu a oferit prin expunerea sa o lecție de istorie și oratorie, este o încântare să-l asculți prezentând trecutul istoric.

În continuarea simpozionului, a urmat discursul prof.dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Mureșene, care, cu un sentiment nobil de emoție în glas, fiind reghinean de origine, a prezentat volumul Anuarul Arhivelor Mureșene, apărut la Târgu-Mureș în anul 2014, volum pe care l-a și coordonat, de altfel. Acest număr al Anuarului Arhivelor Mureșene, ca și celelalte din colecție, de altfel, cuprinde o serie de studii și articole extrem de valoroase și bazate în primul rând pe documente de arhivă. Este un volum amplu, masiv, plin de informații, care au menirea de a reliefa diferite aspecte din trecutul istoric mai îndepărtat sau mai apropiat. Domnul prof. dr. Liviu Boar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Cercetător al istoriei Transilvaniei, dânsul își îndeplinește misiunea sa cu acribie și devotament desăvârșit. Om de înaltă ținută științifică, domnul Liviu Boar își desfășoară întreaga activitate sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. În discursul său a prezentat și câteva noi proiecte pe care le are în desfășurare în cadrul arhivisticii.

A urmat expunerea doamnei dr. Milandolina-Beatrice Dobozi, tot din cadrul Arhivelor Mureșene, istoric și cercetător de marcă al trecutului istoric. Distinsa arhivistă și cercetătoare s-a referit la volumul Despărțământul Reghin al Astrei 1874-1940 Documente, la care a trudit cu mult sârg și domnia sa. În discursul doamnei dr. Dobozi predomină referiri la rolul Astrei în societatea românească, la importanță activităților astriste din Reghin și satele din împrejurimi. În expunerea sa, prof. dr. Florin Bengean a făcut o analiză generală a volumelor care au fost lansate în cadrul acestui simpozion, s-a referit la importanța majoră a Astrei pe meleagurile mureșene, elogiază activitatea marilor astriști din trecut, amintește de un mare cronicar al Astrei, care a fost Vasile Netea. Au urmat la cuvânt și doi reghineni, Dorin Cremene și respectiv Ilie Frandăș, care s-au referit la frumusețea și importanța acestei activități, exprimând un sentiment de bucurie că personalități de marcă ale culturii au participat la Reghin la acest simpozion de înaltă ținută științifică.

În încheiere, prof. Marin Șara a mulțumit celor care au susținut expuneri în cadrul acestui simpozion, de asemenea, a adus cuvânt de mulțumire tuturor celor au luat parte la acest eveniment cultural: profesori, preoți, cercetători, artiști plastici ș.a. Aducem cuvânt de apreciere și felicitare celor care au organizat această sărbătoare a cărții, în primul rând Primăriei Municipiului Reghin care a colaborat foarte bine cu Biblioteca Municipală „Petru Maior" și cu Despărțământul Reghin al Astrei. Le urăm succes, ca și pe viitor să organizeze astfel de evenimente frumoase și importante totodată. Cu acest simpozion, s-a scris o nouă filă, o nouă pagină de istorie din cartea vieții Astrei reghinene.

TRĂIASCĂ ASTRA ROMÂNEASCĂ!

Lasă un comentariu