Comuna Bălăușeri, sub lupa consilierilor locali

Distribuie pe:

Dăunăzi, am zăbovit pentru câteva ore în primenita comună Bălăușeri, mai precis la sediul Primăriei cum nu se poate mai funcțional, modern în dotări - birotică și mobilier adecvat cerințelor actuale, dotat cu încălzire centrală, geamuri termopane, curtea pavată, gospodărește totul, arătând cum nu se poate mai bine. Reabilitarea clădirii Primăriei s-a făcut din fonduri europene - prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală PNDR, axa LEADER pe măsura 3.2.2, proiect finalizat, aflat în faza de decontare, cheltuindu-se aproape 100.000 euro. O comună cu șase grădinițe și tot atâtea școli răspândite în cele șase sate care o compun, ceea ce denotă grija pentru omul de mâine. I-am găsit pe consilierii locali, împreună cu Sagyebo Istvan, primarul comunei, și Dorița Nicula, secretarul Primăriei, aflați într-un dialog constructiv pe marginea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare de lucru a ultimei părți din luna februarie, care viza o serie de probleme stringente, cum ar fi: modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ", știind că la Bălăușeri, între satul Chendu și Agrișteu, există o stație de transfer și de selectare a deșeurilor menajere care va fi integrată în programul de gestionare al deșeurilor la nivel județean, pusă la dispoziția ECOLECT Mureș. De la Sovata și până la Zagăr deșeurile menajere colectate vor fi transportate și depozitate la depozitul intermediar, unde se va face selectarea deșeurilor reciclabile menajere pe categorii de materiale, pe diferite sortimente. Pentru transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor se va ocupa o altă societate, care va avea dotările și avizele necesare. Potrivit primarului Sagyebo Istvan, o astfel de activitate necesită o investiție pe măsură, în situația dată nu poți să ai siguranța recuperării investiției, lăsând loc altora să se ocupe de această activitate. Deșeurile rezultate se compactează în containere închise și transportate la groapa de gunoi de la Sânpaul. Un alt proiect de hotărâre viza aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a comunei Bălăușeri, pentru anul școlar 2015-2016, urmat de proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor imobile proprietatea publică privată a comunei Bălăușeri. Tot prin plenul aprobărilor a trecut și proiectul de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizarea Drum Comunal DC 61 Bălăușeri- Senereuș km 4 +300 -9+360. Un alt proiect viza donarea către cultele religioase, bisericile legal constituite, de material lemnos, lemn de foc exploatat și nevalorificat, scos la drum auto. Preotul romano catolic din satul Dumitreni, din lipsa unor posibilității financiare, s-a adresat Primăriei - Consiliului local, cu scopul de a fi sprijinit în vederea renovării exterioare a capelei din acest sat, urmând, potrivit primarului, să se decidă, în limita bugetului, cuantumul acordat. Tot în ședința ordinară a Consiliului local, s-a pus problema închirierii pajiștilor crescătorilor de animale din zonă, contractele de închiriere expiră, necesitând reînnoirea lor sau scoaterea acelor suprafețe la licitație. În proprietatea publică a comunei Bălăușeri este cuprinsă o suprafață 700 ha de pajiști, o parte din aceste terenuri de circa 25-30% s-a degradat prin necurățarea tufărișului, cu anii s-a împădurit, terenul nefiind utilizat în condiții optime de exploatare, trecându-se pe porțiuni bine determinate să se realizeze amenajamente silvice, toate acestea făcându-se înainte de apariția legii, în situația actuală nu mai permite modificări ale suprafețelor de pajiști. Din banii obținuți pe terenurile închiriate diferiților crescători de animale, Primăria propunându-și să aducă acele suprafețe la stadiul inițial de redare a pajiștilor. Un alt consilier, propunând, până la următoarea ședință de Consiliu local, punerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre care să cuprindă temeiul legal de restricționare a circulației agabaritice, cât și de tonaj pe drumurile publice comunale, avându-se în vedere tarifele percepute peste masa totală admisă de 10 tone pe autovehicul. În conformitate cu legislația în vigoare s-a înființat Poliția locală, care, pe lângă alte atribuțiuni, are cuprins și o astfel de însărcinare, întrucât până în prezent o astfel de permisiune, de a opri o mașină în trafic și a i se solicita conducătorului auto documentele doveditoare de transport privind greutatea, nu a fost posibilă decât forurilor abilitate din CNADR privind regimul drumurilor, reglementare cuprinsă în OG nr 43 / 1997. În convorbirea avută cu primarul Istvan Sagyebo, după ședința de Consiliu local, am remarcat o anumită mâhnire în glas pe seama banilor alocați bugetului unității teritoriale. Prin alocările pe impozitul pe venit, cât și a cotelor defalcate din TVA, fiind considerată o comună bogată, s-a repartizat comunei cu circa un milion de lei mai puțin. Potrivit primarului, în astfel de condiții, funcționarea comunei Bălăușeri este periclitată, din luna august a anului trecut nu au fost acoperite cheltuielile pentru iluminatul public, întreținerea drumurilor, periclitând funcționarea optimă a școlilor, inclusiv salarizarea aparatului funcționăresc din Primărie. Stând de vorbă cu o bună parte din locuitorii din satul Senereuș, pe seama drumului ce ar aduce acest sat eminamente românesc spre civilizație, făcându-mă portavocea acestora, l-am întrebat pe edilul-șef dacă s-a gândit la un parteneriat între Primărie și structurile de exploatare a gazului metan, întrucât acea zonă este presărată de sonde, un zăcământ exploatat care ia drumul spre prosperitatea altora, pe când locuitorii satelor din zonă rămân pierduți între dealuri. Potrivit primarului, nu există legal posibilitatea unui parteneriat cu cei de la Gaz, pentru asfaltarea acelor drumuri: „La nivel guvernamental nu este agreată o astfel de posibilitate". Revenind la acel milion lipsă, potrivit primarului: „Acest deficit la bugetul local, ca proporție, un milion de lei nu-i mult pentru un municipiu ca Tg.-Mureș, sunt bani mărunți, dar pentru o comună cum este Bălăușeri înseamnă o treime din buget, în situația dată, am fi fericiți dacă nu am stagna sau nu am da înapoi"

 

Lasă un comentariu