Știință și... Religie

Distribuie pe:

1. „Fiecare om, fără excepție, are capacitatea de a atinge virtutea, sfințenia, și în cele din urmă, starea de îndumnezeire; împărtășirea deplină și eternă din energiile sau atributele dumnezeiești. Din acest motiv tradiția creștină accentuează atât de stăruitor faptul că viața umană este sacră. Această sacralitate își are temeiul în Dumnezeu și este o expresie a iubirii Sale. Ea este un dar; darul vieții și al sfințeniei lui Dumnezeu Însuși, oferite nouă fără vreun merit personal al nostru. Despărțirea de acest dar face ca viața să fie fără sens, absurdă".

John Breck (1939)-„Darul sacru al vieții" teolog, profesor, scriitor bisericesc. Și-a luat doctoratul în teologie la Universitatea Heidelberg din Germania (1965), iar în anul 2003 a primit titlul de Doctor onorific din partea Universității din Cluj- Napoca. Mai târziu se află ca profesor de „Patristică" în Alaska (1975-1978), apoi în Paris (1978-1984),

și apoi profesor în New-York (1984-1996).

***

2. „DUMNEZEU E, ÎN INTIMITATEA NOASTRĂ, DĂTĂTORUL DE ADEVĂRURI ȘI NORME, CONȘTIINțA NOASTRĂ NORMALĂ".

Constantin Noica (1909-1987), filosof, poet, eseist, publicist, scriitor român. Fostul ministru țărănist Nicolae Noica este nepotul filosofului Constantin Noica. Are 3 copii dintre care unul, Răzvan, a devenit ulterior Părintele Rafael, monah ortodox, care actualmente este la un schit în Munții Apuseni, asemenea pustnicilor athoniți. Termină Facultatea de Filosofie și Litere din București, având profesor pe filosoful Nae Ionescu, iar teza de licență a avut tema: „Problema lucrului în sine la Kant". Timp de 4 ani se găsește în calitate de referent de filosofie la Institutul Româno-german din Berlin. Execută la Jilava 6 ani de închisoare grea din cei 25 de ani la care a fost condamnat în „grupul Noica". Este înmormântat la Schitul Păltiniș-Sibiu, după dorința sa, fiind condus de mii de admiratori și ucenici, în frunte cu Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală.

***

3. „CRUCEA ESTE PUNTEA SAU SCARA PE CARE SUFLETELE OAMENILOR URCĂ SPRE DUMNEZEU". („Ulf Holmberg")

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu