De interes pentru producătorii agricoli, persoane fizice

Distribuie pe:

A intrat în vigoare Legea nr. 145/2014, care reglementează modul de desfăşurare a activităţilor de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

În temeiul actului normativ menţionat, completat ulterior cu normele de aplicare, vechiul certificat de producător este înlocuit cu atestatul de producător, însoţit, obligatoriu, de carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, document care va fi utilizat de persoana fizică deţinătoare de atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul al produselor agricole obţinute în ferma / gospodăria proprie (legume, fructe, miere, ouă, flori etc.). Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţele agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia de a înscrie la sfârşitul fiecărei zile, în carnetul de comercializare, cantitatea de produse agricole transportate şi vândute în ziua respectivă. De asemenea, au obligaţia de a afişa, la locul de vânzare, eticheta de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare. Este interzisă vânzarea, în baza carnetului de comercializare, a produselor cumpărate de la terţe persoane.

În litera şi spiritul ei, legea este menită a-i proteja pe producători şi a degaja pieţele agroalimentare de samsarii care le fac concurenţă neloială.

Conform specialiştilor din cadrul Serviciului Fond Funciar şi Registru Agricol, în evidenţele Municipiului Târgu-Mureş figurează aproximativ 140 de producători locali, care vor intra în posesia noilor documente pentru a-şi desfăşura activităţile de valorificare a produselor proprii, în pieţele agroalimentare.

Atestatul de producător este valabil timp de un an calendaristic, se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului şi se eliberează după verificări privind existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită documentul.

 

Lasă un comentariu