Bani pentru înverzire

Din bugetul alocat în perioada 2015-2020 de către Fondul European de Garantare Agricolă, 30 la sută vor fi pentru înverzire. De la 1 ianuarie 2015, fermierii eligibili pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS) sunt nevoiţi să asigure anumite practici agricole benefice pentru mediu şi climă. Aceste practici se vor aplica pe toate terenurile eligibile şi au în vedere următoarele aspecte: păstrarea unei zone de interes ecologic (ZIE), diversificarea culturilor şi menţinerea pajiştilor permanente existente la nivel naţional. Fermierii care deţin mai mult de 15 ha de teren arabil au obligaţia de a transforma o suprafaţă de 5 la sută, apoi de 7 la sută din acestea, în zone de interes ecologic. Pentru România sunt propuse următoarele zone de interes ecologic: terase, elemente de peisaj (garduri vii, fâşii împădurite, arbore izolat, arbori de aliniament, pâlcuri de arbuşti din zona de câmpie, margini de câmp, iazuri, rigole, zone de tampon de-a lungul cursurilor de apă, zone cu culturi secundare sau strat vegetal, zone cu culturi fixatoare de azot. Terenurile lăsate pârloagă, precum şi benzile de hectare eligibile de-a lungul marginilor de pădure nu vor fi considerate zone de interes ecologic.

 

Lasă un comentariu