Familiile care adoptă un copil vor avea dreptul la concediu de acomodare!

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice anunţă finalizarea, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Prin modificările şi completările propuse, se intenţionează simplificarea procedurii de adopţie, astfel încât un copil declarat adoptabil să ajungă cât mai repede într-o familie.

Cele mai importante modificări anunţate sunt reducerea de la 1 an la 6 luni a perioadei în care trebuie să fie căutate rudele copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia. În situaţia în care rudele nu sunt găsite în acest interval, poate fi începută procedura de declarare a adoptabilităţii copilului; prelungirea valabilităţii atestatului pentru adopţie necesar viitorilor părinţi, de la 1 an la 2 ani; eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unui nou atestat; stabilirea compatibilităţii copilului cu adoptatorii la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi nu la nivelul ANPDCA, în scopul de a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil; eliminarea termenului de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Copilul va păstra acest statut până la încuviinţarea adopţiei sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când îşi va exprima opinia cu privire la această posibilitate; introducerea unor termene pentru procedurile derulate în faţa instanţelor judecătoreşti pentru toate cele 3 etape ale procesului de adopţie, respectiv: declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei; introducerea concediului de acomodare acordat familiei adoptatoare şi a plăţii unei indemnizaţii. Concediul va avea o durată de maximum 90 zile; introducerea obligativităţii angajatorilor persoanelor care doresc să adopte de a acorda timp liber pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obţinerea atestatului şi participarea la întâlnirile cu copilul. Timpul liber poate fi acordat în limita a 40 ore pe an, fără afectarea drepturilor salariale.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul www.mmuncii.ro

Lasă un comentariu