„DE LA SUBZISTENŢĂ LA DURABILITATE - SUSTENABIL!"

Distribuie pe:

SC AGROSTEM SRL, în parteneriat cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.; IOANIDA TURISM SRL D; LUCA AGROTEX SRL D; ASOCIAŢIA PENTRU FORMARE, EDUCAŢIE, DEZVOLTARE ŞI FORMARE - EUROFED anunţă începerea proiectului „DE LA SUBZISTENŢĂ LA DURABILITATE - SUSTENABIL!", ID: 154881, începând cu data de 25.02.2015, proiectul „DE LA SUBZISTENŢĂ LA DURABILITATE - SUSTENABIL!", finanţat în cadrul Axei 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", prin contractul de finanţare POSDRU/184/5.2/S/154881. Obiectivul general al proiectului - Facilitarea accesului pe piaţa muncii a 400 persoane din mediul rural din fostele zone industrializate aferente regiunilor Nord-Vest şi Centru: judeţele Mureş, Alba, Bistriţa Năsăud şi Bihor, prin dezvoltarea competenţelor profesionale şi antreprenoriale, creşterea gradului de informare privind evoluţia pieţei muncii, furnizarea de servicii de consiliere, formare profesională, mediere şi asistenţă în domeniul antreprenorial, în vederea promovării sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale. Proiectul se implementează pe o durată de 10 luni.

Activităţile proiectului, constând dintr-un program integrat de măsuri active de ocupare, se desfăşoară în 2 regiuni, Nord-Vest şi CENTRU, şi vizează: informarea/conştientizarea şi consilierea în carieră a 400 persoane; furnizare de programe de formare profesională: competenţe antreprenoriale (specializare); competenţe informatice (specializare); lucrător în comerţ (calificare nivel I); confecţioner asamblor articole textile (croitor - calificare nivel I); ospătar (calificare nivel II) pentru 360 de pers. (180 femei); medierea pe piaţa muncii în vederea creşterii ratei de ocupare a 400 persoane; consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural.

Valoarea totală a proiectului este de 5.536.306 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.258.937,07 lei, iar contribuţia solicitantului şi partenerilor este de 277.368,93 lei.

După obţinerea diplomei, cursanţii vor primi suma de 700 de lei, 30 dintre ei vor fi angajaţi, iar 20 vor fi ajutaţi să-şi facă propria afacere.

 

Lasă un comentariu