Dascăli mureșeni MAXIM GHEORGHE

Distribuie pe:

Domnul profesor Maxim Gheorghe s-a născut la data de 21 martie1977 în Târgu-Mureș, județul Mureș. Părinții săi, Gheorghe și Maria, au fost țărani, oameni simpli, muncitori, crescuți în credința creștină, iubitori de neam și țară, insuflând aceste trăiri și celor doi copii ai familiei, Gheorghe și Ioan - Claudiu. Și-a început studiile primare în localitatea natală, Sântana de Mureș, în anul 1983, și le-a absolvit în anul 1987, urmând apoi clasele gimnaziale la aceeași școală, în perioada 1987-1991. În anul 1992 a fost admis ca elev la Seminarul Teologic Ortodox ,,Mitropolit Simion Ștefan" din Alba Iulia, pe care l-a absolvit în anul 1997. Tot în anul 1997 a devenit student în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, devenind licențiat al acesteia în anul 2001. În anul 2013 a finalizat masteratul de Consiliere Pastorală din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin susținerea lucrării de disertație ,,Profiluri psihologice de personalități biblice. O lectură soterio-logic-pastorală", coordonator al lucrării fiind Pr. Conf. Dr. Teofil Tia. În anul 2001 a devenit profesor de Religie Ortodoxă, la Școala Generală Nr. 6 și la Grupul Școlar ,,Constantin Brâncuși" din Târgu-Mureș. Activitatea profesională și-a desfășurat-o până în prezent la următoarele unități școlare: Școala Generală Nr. 6, între anii 2001-2005, între anii 2001-2004 la Grupul Școlar ,,Constantin Brâncuși" din Târgu-Mureș, între anii 2004 - prezent la Școala Generală Nr. 8 (devenită între timp Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza"), iar între anii 2005- prezent la Școala Generală Nr. 16, devenită între timp Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller", unde este titular. O scurtă perioadă de timp (6.12.2006-31.08.2007) a fost detașat, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, de la Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller", la Școala Gimnazială „Ion Chinezu" din Sântana de Mureș.

A obținut gradul definitiv în învățământ în anul 2005, la Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, gradul didactic II l-a obținut în anul 2009, la aceeași Universitate, în timp ce gradul I didactic i-a fost conferit în urma inspecțiilor curente și a inspecției finale efectuate de către Pr. Prof.Conf. Dr. Remus Onișor și Pr. Prof. Conf. Dr. Simion Todoran, de la Universitatea „1 Decembrie 1918 " Alba Iulia, și în urma susținerii lucrării „Euharistia, moștenirea nou-testamentară pentru viață. Formarea deprinderilor religios-morale în viața elevului", elaborată sub îndrumarea Pr. Prof. Conf. Dr. Simion Todoran.

Ca profesor, a pregătit elevi care au reușit să obțină rezultate frumoase la Olimpiada de Religie Ortodoxă. Astfel, eleva Sfîriac Bianca Loredana, de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza", în anii 2009 și în 2010, a obținut Premiul I la etapa județeană și s-a calificat la etapa națională, unde a obținut rezultate foarte bune, reprezentând județul Mureș cu multă cinste. Tot locul I la etapa județeană de Religie Ortodoxă a fost obținut de elevul Harhoi Radu, tot de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza", în anul 2013, elev care a obținut și el calificarea la etapa națională.

În școlile în care a activat, a descoperit tinere talente care au contribuit prin articolele lor la apariția unor numere din revistele școlii. Astfel, a făcut parte din colectivele de redacție ale revistelor ,,Bob de rouă" (la Școala Generală Nr. 6), ,,Brâncușiana" (de la Grupul Școlar ,,Constantin Brâncuși"), ,,Raza de soare" (editată de către elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza") și ,,Jurnal de elev" (realizată la Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller).

Domnul profesor Maxim Gheorghe participă împreună cu elevii săi la diferite excursii tematice, ajutându-i să își cunoască frumusețile patriei, cultura și valorile religioase ale românilor. Tot pe plan extracurricular, se implică în activități cultural-educative, punctând prin serbări cu tematică religioasă marile sărbători creștine. Participă și la evenimentele sportive ale școlii, evoluând în partidele de fotbal dintre absolvenți și profesori la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza" și la Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller". Începând cu anul 2013, profesorul Maxim Gheorghe este coordonatorul SNAC de la Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller", participând activ în activități de voluntariat. Participă și la parteneriatul cu Școala din Vilseck, Germania, landul Bavaria, implicându-se activ la activitățile desfășu-

rate anual cu ocazia serbării câmpenești ,,Maifest".

Lasă un comentariu