De la 1 iulie 2015, CRESC INDEMNIZAŢIILE MAI MULTOR CATEGORII DE BENEFICIARI!

Distribuie pe:

- Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureş

 

– De la 1 iulie 2015, mai multe categorii de persoane vor beneficia de majorarea indemnizaţiilor. Care sunt aceste categorii?

- Categoriile de beneficiari ale căror indemnizaţii se vor majora începând cu luna iulie 2015, sunt persoanele care au calitatea de „persoane persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice", persoanele care au calitatea de „persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri" şi persoanele care beneficiază de indemnizaţii şi sporuri în calitate de invalizi, veterani şi văduve de război.

- Care vor fi, după majorare, cuantumurile acestor indemnizaţii?

- Prin intrarea în vigoare a Legii 143/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, începând cu luna iulie 2015, cuantumul acestor indemnizaţii va fi: indemnizaţie lunară de 250 lei pentru fiecare an de deportare sau detenţie pentru persoanele care s-au aflat în situaţia de deportare în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; indemnizaţie lunară de 250 lei pentru fiecare an de privare de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de refugiere, strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă; indemnizaţie lunară de 200 lei pentru persoanele care au calitatea de supravieţuitori ai trenului morţii; indemnizaţie lunară de 150 lei pentru soţul (soţia) supravieţuitor al persoanelor aflate în situaţiile menţionate anterior, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri, cuantumul acestor indemnizaţii va fi: indemnizaţie lunară de 400 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate, prizonierat, privare de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune, a fost strămutată în altă localitate, a fost deportată în străinătate după 23 august 1944 sau a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului; indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de internare în spitale de psihiatrie sau a avut stabilit domiciliu obligatoriu pe motive politice; indemnizaţie de 400 lei pe lună pentru soţul (soţia, dacă nu s-a recăsătorit) celui decedat din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu; indemnizaţie de 400 lei pe lună pentru soţul (soţia, dacă nu s-a recăsătorit) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului; indemnizaţie lunară de 400 lei pe lună pentru soţul (soţia) celui decedat în condiţiile impuse de regimul instaurat după 23 august 1944, care a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 9/2015 pentru majorarea indemnizaţiilor şi sporurilor invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, începând cu 1 iulie 2015, acestea vor fi: persoanele decorate cu Ordinul Mihai Viteazul vor beneficia de o rentă echivalentă cu 1,75 solde de bază ale unui sublocotenent (valoarea rentei este de 1.488 lei); persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, vor beneficia de o rentă echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent, valoarea rentei fiind de 520 lei; persoanele decorate cu Ordinul Steaua României cu spade beneficiază de o rentă echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent, valoarea rentei fiind de 387 lei; persoanele decorate cu Medalia Crucea Comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial beneficiază de o rentă echivalentă cu 90% din solda de grad a unui sublocotenent, valoarea rentei fiind de 268 lei, iar invalizii şi veteranii de război primesc un spor de 20 lei lunar pentru primul an de participare pe front.

- Câţi mureşeni au dreptul la aceste majorări?

- În judeţul Mureş există aproximativ 5.000 de persoane care vor beneficia de dublarea sau majorarea indemnizaţiilor pe care le primesc în prezent.

- Ce alte noutăţi legislative sunt în vigoare şi care sunt categoriile de beneficiari?

- În data de 22 mai 2015, a intrat în vigoare Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România. Persoanele care au desfăşurat activitate în calitate de personal aeronautic civil profesionist din aviaţia civilă din România şi care, potrivit legii, sunt îndreptăţite la acordarea pensiei de serviciu pot depune cereri la Casa de Pensii Mureş. După publicarea în Monitorul Oficial a Normelor Metodologice, vom solicita titularilor să depună, în completarea cererilor, documentele necesare pentru stabilirea pensiei de serviciu.

 

Lasă un comentariu