Persoanele beneficiare de prevederile unor legi speciale - în atenția CAS Mureș

Distribuie pe:

În cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituției Prefectului - Județul Mureș, ce a avut loc marți, 21 iulie, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș a prezentat un material informativ privind condițiile de acordare a serviciilor medicale pentru persoanele beneficiare de prevederile unor legi speciale. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecțiunilor persoanelor asigurate care fac dovada că sunt beneficiare ale legilor speciale se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, se specifică în documentul citat. În ce privește furnizarea de dispozitive medicale, se arată că pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care pentru un dispozitiv medical prețurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor aflați în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât prețul de referință al acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la prețul cel mai mic de vânzare cu amănuntul. Subiectul fiind de interes public, vom reveni pe larg. 

Lasă un comentariu