Dascăli mureşeni - Ana Vodă

Distribuie pe:

Inimoasa dăscăliţă îşi trage seva vieţii din satul Chinciuş, com. Adămuş, jud. Mureş. A văzut lumina zilei pe data de 26 februarie 1952, într-o familie unde au fost patru fraţi, părinţii ei fiind oameni simpli: tatăl, Teodor, muncitor la Combinatul Chimic din Târnăveni şi Saveta, mama, casnică. Cursurile primare le-a urmat în satul natal iar cele gimnaziale la Adămuş. Exemplele învăţătorilor Botnariuc, Gheorghe Nan şi Lucia Cernea, „plini de cuvinte înţelepte şi de dragoste pentru învăţăcei" a făcut să urmeze între anii 1967-1972, Liceul Padagogic din Tg.-Mureş, devenind învăţătoare calificată.

Între 1972 şi 1989 lucrează ca învăţătoare şi ulterior ca educatoare în şcolile şi grădiniţele din satele comunei natale. Între 1989 şi 2011, anul pensionării, timp de 22 de ani este învăţătoare la Gimnaziul de Stat „Traian" din Târnăveni, în acestă şcoală de elită din oraşul de pe Târnava Mică trăind anii împlinirii profesionale.

Preocupată de propria perfecţionare a parcurs pe rând toate treptele pregătirii profesionale, obţinând definitivatul în 1976, gradul didactic II în 1994 şi gradul didactic I în 1998, acesta din urmă cu lucrarea metodico-ştiinţifică „Strategii didactice folosite în vederea formării unor noţiuni şi reprezentări cu caracter geografic".

A urmat periodic cursuri de perfecţionare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Casa Corpului Didactic Mureş, la aceasta din urmă susţinând referate cu teme de interes, precum: „Lărgirea orizontului de cunoştinţe prin predarea obiectului Cunoaşterea mediului înconjurător" sau „Metode şi tehnici de cunoaştere şi dezvoltarea personalităţii elevului".

În cei 39 de ani de învăţământ, pe lângă activitatea de la catedră a avut şi alte responsabilităţi.

Astfel, între 1993-2004 a fost responsabila comisiei metodice a învăţătorilor, organizând schimburi de experienţă, lecţii demonstrative, susţinând referate cu teme precum: „Triada reuşitei în activitatea educaţională", „Comunicare învăţător-elev în procesul de formare a deprinderilor".

Între 1995 şi 2011 a fost responsabila Cercului pedagogic din zona Târnăveni, realizând activităţi demonstrative, referate, schimburi de experienţă etc. Între 2003 şi 2011 a fost delegată ca metodistă a I.S.J. Mureş, efectuând inspecţii curente, preinspecţii, inspecţii speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I. A fost, de asemenea, membru în Consiliul de administraţie al Gimnaziului de Stat „Traian", fiind responsabilă cu activitatea extracurriculară a claselor primare, fiind şi în comisiile de redactare a Regulamentului de ordine interioară-elev-profesor, dar şi în comisia de curriculum şi de evaluare.

Peste tot, pe unde viaţa a purtat-o s-a remarcat prin hărnicie, seriozitate şi responsabilitate, muncind cu pasiune şi dăruire.

În anii de început profesional a înfiinţat în satul Chinciuş o formaţie de dansuri populare româneşti, obţinând timp de 15 ani numeroase premii la nivel orăşenesc, judeţean, interjudeţean, participând la spectacole şi diverse festivaluri precum: „Flori de pe Târnave", „Flori de pe Mureş", „Jocul din bătrâni", în localităţi precum: Târnăveni, Tg.-Mureş, Cluj-Napoca, Mediaş, Balvanyos etc.

Activitatea profesională i-a fost apreciată de conducerea şcolii din Târnăveni prin salarii de merit şi gradaţii de merit: 2001-2005 şi 2007-2011.

Pregătirea profesională, completată în permanenţă prin studiu şi multiple activităţi instructiv-educative, s-a reflectat în rezultatele obţinute de elevii săi, de-a lungul anilor, la concursurile şi olimpiadele şcolare.

Modelator şi formator de conştiinţe a contribuit la transmiterea mai departe a „flăcării vii" a cunoaşterii, iar munca şi pasiunea sa şi-au găsit împlinirea în realizările ulterioare ale fiecărui elev în parte, mulţi devenind: învăţători, profesori, medici, jurişti, economişti, farmacişti, sau pur şi simplu oameni de nădejde cu meserii bine însuşite şi făcute cu responsabilitate.

Cea mai mare răsplată a fost aprecierea şi respectul părinţilor, iar cel mai frumos dar, pe care-l primeşte aproape zilnic, este zâmbetul şi salutul foştilor elevi.

Pe plan personal se consideră o femeie împlinită, „fericită şi mulţumită de ceea cea a reuşit să realizeze în viaţă", fiind căsătorită din 1974, având cu soţul ei, Ioan Vodă, maistru mecanic, doi copii: Ioana, devenită farmacistă şi Nelu, pompier la Unitatea de Pompieri din Târnăveni, care la rândul lor au familii frumoase cu copii.

 

Lasă un comentariu