Apelul de la Putna

Distribuie pe:

În perioada 20-23 august 2015 s-a desfășurat, la Mănăstirea Putna Colocviul „Etica memoriei", a IX-a ediție a seriei de simpozioane organizate de Fundația „Credință și creație. Academician Zoe Dumitrescu-Bușulenga - Maica Benedicta" începând cu anul 2007.

Evenimentul a reunit, ca de fiecare dată, specialiști din diverse domenii, scriitori, artiști plastici, critici literari și de artă, istorici, profesori.

În urma colocviului ,, Etica memoriei", desfășurat la Putna, în 20-23 august, Fundația „Credință și creație" a inițiat o scrisoare deschisă, semnată de mai mulți dintre participanți.

Textul scrisorii deschise este semnat de personalități marcante ale culturii române, precum profesorii universitari Ion Pop și Cornel Ungureanu, conferențiarul universitar Sorin Lavric, scriitorii Alex Ștefănescu, Ioana Diaconescu, Costion Nicolescu, Doina Modola (critic de teatru), Adrian Alui Gheorghe, cercetători precum Delia Voicu (Institutul Diplomatic Român) și alți cercetători, doctoranzi, preoți, medici, cadre didactice, în prezent numărând peste 130 de semnături. Textul adoptă un ton echilibrat, dar ferm, fără note de incriminare, respingând extemismul de orice fel și are datele unui umanism autentic: el vizează pericolele pe care le implică aplicarea Legii 217 (,,vom avea din nou deținuți politici, ca în anii 50 ai secolului trecut, vor fi arestați din nou oameni nevinovați"), apărând nu neapărat pe legionari, cum s-ar putea interpreta de către rău-intenționați, ci pe toți aceaia care au fost condamnați pe nedrept în temnițele comuniste, aplicându-li-se false etichete (și n-au fost puțini) și care se află în pericol de a fi mânjiți din nou cu noroi, ei, care, de fapt, sunt modelele noastre culturale. Între marii condamnați pe nedrept ar putea fi enumerați: Dumitru Stăniloaie, Nicolae Steindhardt, Părintele Arsenie Boca, Părintele Bartolomeu Anania, Părintele Calciu Dumitresa, Părintele Daniill Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, alături de întregul lot al ,,Rugului aprins". Este o pildă de demnitate morală pe care mari intelectuali ai acestei țări ne-o oferă nouă tuturor. Prezentăm mai jos textul „Scrisorii intelectualilor", lista rămânând deschisă (Redacția).

 

Scrisoare deschisă către Președintele României, Guvernul României, Parlamentul României, Avocatul Poporului.

Noi, profesori universitari, artiști plastici, scriitori, cercetători, doctoranzi în domeniul literelor, artei și științelor umane, membri și colaboratori ai Fundației „Credință și Creație", reuniți la Mănăstirea Putna cu ocazia colocviului „Etica memoriei" (20-23 august 2015), atragem atenția asupra riscurilor pe care le generează promulgarea Legii 217/2015, o lege de inspirație stalinistă, o lege neconstituțională, discriminatorie și abuzivă.

Ea nu răspunde unei nevoi sociale, în schimb instituie delictul de opinie. Pe baza ei vom avea din nou deținuți politici, ca în anii '50 ai secolului trecut, vor fi arestați din nou oameni nevinovați, la fel ca în timpul totalitarismului comunist. Cine își arogă dreptul de a stabili că o părere critică sau o judecată de valoare exprimate cu referire la o persoană, la un popor sau la o altă cultură reprezintă „ură rasială"? Cu ce drept atașamentul față de valorile naționale, față de tradiția și identitatea proprie ar putea fi echivalate de cineva cu promovarea „superiorității unei rase" sau „incitarea la xenofobie"?

Rolul unei legi nu este să rescrie istoria. Cu atât mai mult, o lege nu poate să interzică memoria, să îngrădească libertatea de exprimare și de evaluare în domeniul culturii naționale. Legea 217 reîntemeiază instrumentele de presiune și cenzură, la fel ca în timpul regimului comunist. Prin litera ei, sunt incriminate personalități pentru apartenența lor ideologică. Trebuie știut însă că, în Constituția României, niciun cetățean nu este discriminat pe motiv de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

În orice democrație autentică, oricare cetățean are dreptul să-și exprime ideile și oricine le poate combate, uzând tot de dreptul la libera exprimare.

Noi pledăm, prin urmare, pentru libertatea memoriei, pentru posibilitatea de a cerceta din punct de vedere științific trecutul, fără autocenzură, fără teama că „promovăm" persoane sau personalități care au trăit înaintea noastră.

Nu suntem un popor de „bandiți", „fasciști", „legionari" sau „xenofobi", cum ne-a calificat totalitarismul comunist, regim vinovat de atâtea crime. Astfel de false etichete le-au fost aplicate, în timpul comunismului (regim calificat în mod oficial drept „ilegitim și criminal"), unora dintre marii intelectuali interbelici, care constituiseră adevărate modele culturale pentru generații întregi și care, din punct de vedere spiritual, au influențat benefic societatea noastră, în întreaga ei evoluție.

În cadrul Fundației „Credință și Creație" - și în jurul ei - suntem oameni iubitori ai literelor, artei și culturii românești și universale, adepți ai unui umanism autentic și respingem orice extremism și orice violență - de oriunde ar veni ele -, ca și răsturnarea ordinii constituționale.

Solicităm, în consecință, abrogarea Legii 217/2015, ca fiind antidemocratică și generatoare de nedreptăți, punând în pericol armonia socială.

Pentru a vă exprima adeziunea la acest demers, vă rugăm să ne scrieți la adeziune@memorieculturala.ro

 

Lasă un comentariu