Omagiu locurilor natale - DEDA - veche vatră de cultură și spiritualitate românească, de pe Valea Mureșului Superior

Distribuie pe:

Deda, frumoasa așezare de la poalele Călimanilor și de pe malul drept al Mureșului, se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți. Deda este așezată acolo unde Mureșul, după ce iese din defileu, prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumusețea locurilor și a oamenilor pe care îi întâlnește în cale. Este zona în care măreții Călimani supraveghează, de la semeția înălțimii lor, văzduhurile înconjurătoare și povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră.

Localitatea Deda este foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria poporului român și, implicit, în istoria Văii Mureșului Superior. Însă localitatea Deda este atestată documentar destul de târziu, apărând menționată pentru prima dată în anul 1393. Astfel, localitatea Deda, pentru prima dată apare menționată ca localitate de sine stătătoare în lucrarea lui Coriolan Suciu, lucrare intitulată Dicționarul istoric al localităților din Transilvania, volumul I, apărut la București, în anul 1967, la pagina 195.

Comuna Deda face parte integrantă din istoria zbuciumată a poporului român. La toate evenimentele istoriei au participat și oameni din comuna Deda. Astfel, mulți au căzut la datorie în cele două războaie mondiale. Când s-a realizat Marea Unire de la Alba Iulia, s-a hotărât să plece o delegație și de la Deda. Astfel, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a fost prezentă o delegație din Deda, având în frunte pe Vancu Ioan, un om cu aprins spirit românesc, și pe învățătorul Ioan Borșianu.

Deda reprezintă locul unde s-au născut o serie de mari personalități ale culturii și spiritualității românești: marele istoric și cărturar Vasile Netea, care a lăsat posterității o operă impresionantă, atât prin dimensiunile sale, cât și prin valoarea greu de egalat, prin diversitatea temelor abordate precum și prin stilul original; Teodor Ceontea, profesor la Preparandia din Arad, mare intelectual al Transilvaniei; Andrei Ghidiu, protopop al Caransebeșului, figură emblematică a spiritualității transilvănene, precum și alte personalități își au obârșia pe aceste meleaguri frumoase și binecuvântate.

Se cuvine să amintim aici și de învățământul românesc care s-a desfășurat de-a lungul timpului în Deda. La Deda, din timpuri îndepărtate a existat școală nu numai pentru copiii din Deda, ci și pentru cei din satele din jur. Menționăm faptul că și-au desfășurat activitatea la Deda, o serie de iluștri dascăli, care au participat la ridicarea nivelului cultural al comunei Deda și al zonei Mureșului Superior. Astăzi, Liceul din Deda poartă numele marelui cărturar și, în același timp, fiu al satului Deda, Vasile Netea. Liceul reprezintă și azi centrul cultural al Văii Mureșului Superior, aici studiind tineri atât din comuna Deda, cât și din localitățile învecinate, venind copii de la distanțe destul de mari.

De asemenea, viața spirituală a românilor din Deda a fost și este una impresionantă, iar Biserica lor le-a fost pavăză și ocrotire de-a lungul istoriei atât de încercate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a zidit Sfânta biserică din comuna Deda, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh", între anii 1906-1907, sub păstorirea preotului paroh Leon Popescu.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumusețea locurilor, cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut cât și a celor de azi. Deda reprezintă acea vatră a românismului, a creștinismului curat și sănătos, a respectului, a dragostei și a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toți cei care simt românește și a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.

Pentru semnatarul acestor rânduri, Deda reprezintă raiul copilăriei, bucuria tinereții, locul împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile așezate, bucuria întruchipată în sfântul cuvânt „acasă".

Râul Mureș, în curgerea sa firească, va spune, pe unde se duce, multe povești frumoase, povești cu oameni frumoși, harnici, cinstiți, cu dragoste față de Dumnezeu, de semeni, de locurile natale, iubitori de frumos și de tot ce înseamnă tradiție, istorie, cultură și intensă spiritualitate românească. Râul Mureș va duce cu el dorurile dedenilor, gândurile lor așezate și pline de bucurie sufletească, și va spune tuturor că la poalele Călimanilor sunt oameni de toată nădejdea, buni români și buni creștini.

Lasă un comentariu