Maica lui Dumnezeu, grabnic ajutătoare

Distribuie pe:

Deşi a trecut sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului", am să vă spun o istorioară (pe care sigur am mai spus-o, dar, fiind aşa de frumoasă, o repet), din care să vedeţi cât de grabnică ajutătoare este Maica Domnului celor care o au pe dânsa ca pe o mamă şi o cinstesc ca pe o Maică a lui Dumnezeu, şi cât de aproape este de cei ce cred în ea şi o cheamă pururea în ajutor.

„Era o femeie văduvă, căreia îi murise soţul încă de când era tânără, şi îi rămăseseră doi copilaşi. Şi biata femeie avea o gospodărie, dar era şi cinstitoare a lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, având în casa ei o icoană cu Maica Domnului purtând în braţe dumnezeiescul prunc. Şi ea i-a învăţat pe copii, de mici, să se închine, să zică rugăciunile cele mai scurte către Maica Domnului. Şi copiii întrebau, ca nişte prunci ce erau: „Mamă, dar cine e aceea de pe icoană?". Şi ea le spunea: „Aceea e Mama voastră, adevărată". „Dar dumneata nu ne eşti mamă?". Ea zicea: „Nu, Mama voastră cea adevărată este în ceruri, şi o cheamă Maica Domnului". „Dar cine e copilul acela pe care-l ţine ea în braţe?", întrebau ei. „E Domnul nostru, Iisus Hristos, Care ne-a zidit pe noi, şi Care a fost purtat în pântecele Maicii Domnului, pe Care L-a născut ea, de la Duhul Sfânt, şi a fost Dumnezeu şi om desăvârşit".

Aşa îi învăţa biata mamă pe copii cine este Maica Domnului, şi-i învăţa pe dânşii din toată inima că Maica Domnului este adevărata Maică a lor. De aceea, copiii, când se sculau dimineaţa, mai înainte de a vorbi cu mama lor, fugeau înaintea Maicii Domnului, făceau câteva metanii, ziceau Tatăl Nostru, şi apoi rugăciuni către Maica Domnului, cinstind-o pe dânsa, aşa mici cum erau, după puterea înţelegerii lor.

Iar, odată, biata femeie trebuia să se ducă să secere în ţarină şi nu avea cu cine să lase copiii. Dar avea obiceiul să lase copiii încuiaţi singuri în casa lor. Şi aşa a chemat copiii, le-a lăsat de mâncare şi le-a spus: „Voi rămâneţi acasă; eu mă duc la lucru, că am mult de secerat". Iar copiii au întrebat: „Dar noi cu cine rămânem?". „Iată, rămâneţi cu Mama voastră!" - şi le-a arătat icoana Maicii Domnului, înaintea căreia ardea candela. Şi le-a mai spus: „Mama voastră rămâne cu voi şi o să vă apere, dar voi să fiţi cuminţi şi să vă rugaţi când o să fiţi la nevoie, să strigaţi la ea, că ea vă apără!". Copiii s-au încredinţat de la maica lor că nu rămân singuri, ci rămân cu Mama lor cea din ceruri.

Şi s-a dus biata femeie degrabă la treburile ei, pe ţarină. Dar copiii rugându-se, mintea lor pururea se mişca şi nu sta într-un singur gând. Deci au uitat de sfaturile mamei. S-au rugat ei un timp, apoi s-au apucat de jucării şi au început să umble cu focul. Mama lor am spus că îi încuiase în casă, ca să nu iasă afară şi să nu plece de acasă, ştiind că abia peste o jumătate de zi se va întoarce acasă. Şi copiii, umblând cu focul, casa a luat foc. Şi ei, când au văzut că au luat foc hainele din casă, covoarele şi ce mai era în ea, şi când au văzut că toată casa a luat foc şi nimeni nu putea sări să-l stingă, că era vară, şi oamenii erau plecaţi la lucru, au fugit la icoana Maicii Domnului, s-au prins cu mâinile de icoană şi strigau: „Mamă, nu ne lăsa!". Şi - o, minunile tale, Maica lui Dumnezeu! - casa a ars toată, dar focul nu s-a atins de peretele pe care era icoana Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu împreună cu aceşti doi copilaşi!

Femeia a auzit în ţarină, căci i-a adus vestea cineva: „Măi, femeie, să ştii că ţi-a ars casa!" Iar ea, săraca, zice: „Vai de mine, că am lăsat copiii în casă!". Dar acela nu ştia să-i spună de minunea ce s-a întâmplat cu copiii, ci-i spuse numai atâta: „Du-te, că am auzit că este scrum casa ta!" Ea când a auzit, biata, ştiind că a încuiat copiii în casă, a luat-o la fugă, că-i ieşea inima de alergare şi de spaimă. Şi când a ajuns la marginea satului, a întrebat: „Mi-a ars casa?". Da, i se spuse, ţi-a ars casa, s-a văzut la dumneata foc mare şi s-au dus oamenii să-l stingă, dar casa a ars. Iar ea a strigat: „Maica Domnului, cum de ai lăsat copiii mei, că eu în seama ta i-am lăsat!". Şi văitându-se şi plângând, alerga aproape ca nebună. Şi când a ajuns, văzu cum se uita toată lumea la o minune preaslăvită: casa arsese, dar peretele cu icoana Maicii Domnului era neatins şi copilaşii se ţineau cu mâinile de icoană şi strigau: „Mamă, mamă!". Şi văzând aceasta, biata femeie s-a aruncat prin foc la icoana Preacuratei şi cu mare recunoştinţă a mulţumit Maicii Domnului că pe acei prunci, pe care îi încredinţase ei, i-a păzit sănătoşi".

Aceasta v-am spus-o, zicea Părinele Cleopa (că de la el o ştiu), ca să vă arăt că acel care are mamă şi ocrotitoare pe Maica Domnului, ea îl va apăra şi pe el, şi pe copiii lui, şi vitele lui, şi casa lui, şi toată agoniseala lui. Să aveţi această credinţă întotdeauna, să nu vă lipsească icoana Maicii Domnului din casă, şi ori la ce scârbă veţi ajunge, ori la ce necaz, chemaţi pe Maica Domnului din toată inima şi negreşit pururea va fi de faţă, cu grabnicul ei ajutor, cu preasfintele şi preaputernicele ei rugăciuni. Să ştiţi că nu există suflet sub cer care şi-a pus nădejdea în Maica Domnului şi să rămâie ruşinat până la urmă. Prin rugăciunile ei, va avea în veacul de acum linişte, alinare, acoperire şi sprijinire, iar în vremea morţii, mila Maicii Domnului nu îl va lăsa; şi în ziua judecăţii, Maica Prea Sfântă va sta în genunchi înaintea Prea Sfântului şi Prea Dulcelui ei Fiu şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi va zice: „Doamne, Dumnezeule şi Fiul meu, acest suflet necăjit, chiar dacă a greşit, dar pururea mi-a cerut să mă rog Ţie. Iartă-l, miluieşte-l, şi fă cu dânsul milă!". Şi aşa vom câştiga, prin rugăciunile Maicii Domnului, milă, şi în veacul de acum, şi în vremea morţii, şi în ziua Judecăţii. Amin!

Lasă un comentariu