CALITĂŢILE ŞI VICIILE FIINŢEI UMANE, DIN PERSPECTIVA VIEŢII COTIDIENE (XVI)

Distribuie pe:

Aceste reflecţii legate de calităţile şi viciile umane le-am selectat din peste 300 de cărţi celebre din marea literatură clasică universală.

OMUL

Dă-ţi seama că eşti om şi adu-ţi aminte de acest lucru prin faptele bune şi cinstite pe care le faci pentru toţi oamenii nevoiaşi şi pentru societatea în care trăieşti. Nu fi necinstit prin lăcomie, duşmănie, hoţie, înşelătorie şi răutate pentru a te îmbogăţi pe spinarea celor oropsiţi ai vieţii. Nu uita că viaţa e scurtă şi vei ajunge şi tu doar cu patru scânduri în veşnicie.

Dă-ţi seama că şi tu eşti om şi adu-ţi aminte de acest lucru. Să nu uiţi că multe lucruri minunate există, dar nimeni nu e mai minunat decât omul. Din păcate, deşi se crede că omul este o fiinţă sociabilă, mulţi oameni sunt lupi pentru alţi oameni.

Ce este omul în natură? Nimic altceva decât un neant faţă de un infinit, un tot faţă de un neant, la mijloc între nimic şi tot. Este mai uşor să cunoşti pe om în general decât în particular, dar cel mai greu lucru este să te cunoşti pe tine însuţi.

Legat de om, marele înţelept Protagoras spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor, celor văzute pentru că sunt văzute, iar celor nevăzute fiindcă sunt nevăzute. Să nu uităm că medicul îl vede pe om în toată slăbiciunea sa, juristul în toată răutatea sa, teologul în toată prostia sa.

Stimate cititorule, ar mai fi foarte multe reflecţii legate de om, dar voi mai reveni în timp şi cu alte cugetări despre acest zeu - omul.

ONESTITATEA

Un caracter onest e mai sigur decât legea, dar cei mai mulţi sunt oneşti de frică, nu din nevinovăţie. A fi un om cinstit, aşa cum merge lumea aceasta înseamnă a fi un om ales din cel puţin zece mii.

ONOAREA

Cei care au ajuns sus-puşi prin mijloace mai puţin cinstite doresc numai bogăţia, cei de mijloc doresc bogăţia şi onoarea. Cei înţelepţi şi cinstiţi doresc numai onoarea, căci aceasta este averea celor aleşi.

Dacă tot ce vom face vor fi fapte care evită ruşinea pentru a dobândi onoarea, vom putea dispreţui nu numai ghimpii durerii, dar chiar şi fulgerele soartei. Onoarea este ca o piatră preţioasă la care cel mai mic defect îi scade mult preţul. Ea este o comoară ce nu se poate redobândi o dată ce din nenorocire a fost pierdută.

ORDINEA

Cel mai bun lucru pentru muritor este ordinea, iar cel mai rău e dezordinea. Ordinea este salvatoare, dezordinea a pierdut pe mulţi - ordinea eliberează gândirea.

ORGOLIUL

Acelaşi orgoliu care ne face să criticăm defectele de care ne credem scutiţi, ne face să dispreţuim însuşirile bune pe care nu le avem. Orgoliul este în noi ca o fortăreaţă a răului.

Lasă un comentariu