Servicii de medicină dentară pentru persoanele prevăzute în legi speciale

Distribuie pe:

Răspunzând mai multor cititori care ni s-au adresat în legătură cu serviciile de medicină dentară decontate de casele de asigurări de sănătate, de care beneficiază persoanele prevăzute în legi speciale, menţionăm că aceste servicii se acordă după cum urmează: pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în anii 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, serviciile acordate se decontează integral, dacă au fost acordate în unităţi sanitare de stat, şi în proporţie de 60%, dacă au fost acordate în unităţi sanitare private, aflate în contract cu CAS; pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile acordate se decontează 100%, dacă au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, şi în proporţie de 60% dacă au fost acordate în unităţi sanitare private aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate; pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, serviciile se decontează 100% dacă au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, şi în proporţie de 60% dacă au fost acordate în unităţi sanitare private, aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate; pentru celelalte categorii de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale, serviciile acordate sunt decontate de casele de asigurări de sănătate în proporţie de 100%.

Lasă un comentariu