APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE LA STANDARDE EUROPENE CU TARIFE ACCESIBILE

Distribuie pe:

Tarifele AQUASERV pentru serviciile prestate s-au modificat, începând cu 1 iulie, în toată aria de operare, de la 3,86 lei/m3 la 4,09 lei/m3 (0,00409 lei/l), pentru alimentarea cu apă şi de la 3,14 lei/m3 la 3,47 lei/m3 (0,00347 lei/l), pentru serviciul de canalizare (tarifele conţin TVA). Practic, tariful actual majorat cuprinde o creştere reală de 5% la apă potabilă şi 10% la canalizare (aplicate în anul 2015), la care se adaugă cu această ocazie inflaţia corespunzătoare perioadei scurse de la ultima ajustare a tarifelor, 1 iulie 2014. Prin aceste tarife AQUASERV se află în prezent la mijlocul unui clasament al preţurilor la serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurarea apelor uzate din România.

Ca în fiecare an, înainte de a fi aplicate, aceste tarife au fost avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi aprobate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Invest (ADI). Ajustarea tarifelor este în conformitate cu Politica tarifară - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată şi cunoscută de ADI, politică ce se bazează pe o analiză economică cost-beneficiu realistă şi pe obligativitatea modificării preţurilor şi tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanţării investiţiilor din fonduri europene, precum şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor.

Ajustarea periodică a tarifelor reprezintă practic, una din condiţiile principale pentru derularea investiţiilor cofinanţate de către Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, investiţii grupate în proiectul de peste 110 milioane de Euro, implementat în prezent de către Compania AQUASERV, sub titlul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş.

Acest proiect permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe - Târgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc. Tot în cadrul acestui proiect, peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate, iar 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate vor fi construite de la zero sau modernizate.

Practic, cu ajutorul fondurilor europene, la finalizarea acestui proiect majoritatea populaţiei din regiunea deservită de AQUASERV va avea posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare, iar mediul înconjurător va fi protejat prin creşterea gradului de epurare a apelor uzate.

 

 

Lasă un comentariu