Proiect: CONCEDII DE ODIHNĂ PENTRU BUGETARI

Distribuie pe:

Pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, a fost lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică şi din unităţile bugetare.

Conform proiectului, salariaţii care deţin calitatea de funcţionari publici sau personal contractual, după caz, vor avea dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 - 25 de zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă. Astfel, pentru o vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului va fi de 21 de zile lucrătoare, iar pentru o vechime în muncă de peste 10 ani durata concediului de odihnă va fi de 25 de zile lucrătoare.

Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului anual este de 25 de zile lucrătoare, la stabilirea duratei concediului luându-se în considerare vârsta pe care aceştia au avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv.

Personalul atestat din activitatea de cercetare ştiinţifică ar urma să beneficieze de 25 de zile lucrătoare (pentru o vechime de până la 10 ani) şi de 30 de zile lucrătoare (pentru o vechime de peste 10 ani).

Pe lângă zilele de concediu de odihnă anual, salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 10 zile lucrătoare, salariaţii nevăzători vor avea dreptul la 10 zile lucrătoare suplimentare, iar salariaţii încadraţi în grade de handicap sau în grade de invaliditate - la 5 zile suplimentare.

În afara concediului de odihnă anual, salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: căsătoria salariatului - 5 zile; naşterea sau căsătoria unui copil a salariatului - 3 zile; decesul soţiei (soţului) sau al unei rude de până la gradul III a salariatului - 3 zile.

Toate concediile de odihnă anuale neefectuate, cuvenite salariaţilor cărora le-a încetat contractul de muncă, urmează să fie compensate în bani.

Proiectul de act normativ prevede şi sancţiuni, cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei, pentru instituţiile care nu vor lua măsurile necesare astfel încât salariaţii să efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihnă anuale la care au dreptul. 

Lasă un comentariu