Festivalul de folclor ,,Pe Mureș și pe Târnave"

Distribuie pe:

Duminică, 4 octombrie 2015, orașul Sângeorgiu de Pădure, a devenit, preț de o zi, o minunată vatră a promovării folclorului strămoșesc și al multiculturalismului.

Despărțământul ,,Teodor Muică" al ASTRA și cercurile sale culturale de pe cele două văi ale Târnavelor, în colaborare cu Consiliul Local al orașului Sângeorgiu de Pădure, a organizat încă o manifestare culturală de mare amploare, Festivalul jocului, portului și cântecului popular ,,Pe Mureș și pe Târnave", ediția VIII-a.

La chemarea ASTREI, scuarul din fața Casei de Cultură a devenit neîncăpător la ora 14, când s-au reunit cele mai prestigioase grupuri, ansambluri folclorice, soliști vocali și tarafuri de renume, de diferite etnii, de pe văile Târnavelor, Mureșului, Gurghiului și Someșului.

Într-o impresionantă coloană, cei peste 300 de oaspeți români, germani, rromi și foarte mulți localnici, cu steaguri tricolore și pancarte, în ritmul tarafurilor populare, cu chiuituri și cântece, au participat la o frumoasă paradă a portului popular, care s-a derulat pe străzile orașului, de la Casa de Cultură până în centru.

Frumusețea și varietatea costumelor populare românești de pe Târnave, valea Gurghiului, de pe Mureș, Maramureș și cele maghiare, săsești și țigănești au încântat locuitorii orașului, dar și pe oaspeții noștri. În centrul orașului participanții s-au prins într-o mare și frumoasă horă. Încolonați, cântând și chiuind, au revenit la Casa de Cultură, unde a urmat un moment solemn cu intonarea Imnului de Stat, Imnului ASTRA, Rugăciunea Împărătească ,,Tatăl Nostru", rostită de toți alături de părintele paroh VALERIAN BRADI. Și, după cuvântul de bun venit rostit de gazde, talentații prezentatori, DANIELA VLAD și NICU POȘTA, au deschis spectacolul.

Într-o succesiune bine gândită și dirijată cu pricepere, au evoluat pe scenă grupuri folclorice unul și unul: ,,Plaiuri ardelene"din Sighișoara, cu dansuri din Maramureș și de pe Târnave, îndrumători TITI BOANTĂ și VIOREL RĂDUȚ, grupul vocal ,,La fântâna dorului" din Sângeorgiu de Pădure, îndrumat de EMILIA FEIER, grupul folcloric maghiar ,,Folkfonat" din Sângeorgiu de Pădure, care a prezentat o suită de dansuri maghiare sub îndrumarea lui TOKES LORANT și AMBRUȘ EMESE, grupul folcloric ,,Hodăceana" din Hodac cu frumoasele lor dansuri populare „De-a lungul" și „Bota", îndrumați de inimoasa d-nă CORNELIA BUTILCĂ, grupul folcloric al Forumului German din Sighișoara, cu dansuri populare săsești, îndrumați de d-na ANREEA ROSKE, ,,Junii din Bahnea", cu dansuri populare din Maramureș, Mureș și țigănești, îndrumați de MARIUS POP și MIHAI ȘUTEU, apreciatul grup vocal ,,Târnava Mare" condus de neobosita EUSEVIA ȘUTEU, o suită de dansuri săsești din Batoș, instructor RODICA ULEȘAN și apreciatul grup vocal mixt ,,Doina Târnavei" din Albești, îndrumat de soții LAURENȚIU și FELICIA STAN. Toate sunt grupuri folclorice de renume, care și-au câștigat un binemeritat prestigiu atât în țară cât și peste hotare, și care au încântat publicul spectator.

O contribuție extraordinară au avut la ridicarea prestigiului festivalului valoroșii interpreți de muzică populară de pe Târnave, NICU POȘTA, DANIELA VLAD, VASILE PORA, care prin cântecele lor autentice, au animat sala, fiind răsplătiți cu ropote de aplauze. Și, ca totul să fie frumos și reușit, pe lângă vremea caldă și splendidă, Bunul Dumnezeu a rânduit în așa fel ca alături de noi să fie și marele interpret al cântecului popular strămoșesc, DINU IANCU SĂLĂJAN. Cântecele lui au ridicat sala în picioare cu aplauze și urale. Preț de o oră, DINU IANCU SĂLĂJAN, alături de instrumentiștii care l-au însoțit, au picurat în sufletele noastre, dragostea și dorul de cântecul românesc, lăsat din moș strămoși și păstrat cu mare grijă de neamul nostru românesc, în lada de zestre a sufletului său. Drept mulțumire, gazdele i-au oferit o icoană cu Maica Domnului, cărți și reviste editate de ASTRA, cuvinte frumoase de gratitudine și multe, multe flori.

Festivalul s-a încheiat cu decernarea premiilor și cu cuvinte de mulțumire adresate tuturor protagoniștilor, organizatorilor și sponsorilor.

Am avut parte de o duminică frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu, plină de bucurii și împliniri, unde s-au bucurat de frumusețea zestrei noastre culturale și români și maghiari și sași și rromi, deopotrivă. Festivalul s-a bucurat de mare succes și s-a finalizat într-o ambianță caldă, veselă, adunând la o masă pe toți cei care au contribuit din plin la acest regal folcloric, autentic și multietnic, iar noi, gazdele, ne-am simțit mândri că suntem slujitori ai culturii neamului și membrii celei mai serioase și frumoase organizații culturale - ASTRA.

Lasă un comentariu