FORMARE FRANCOFONĂ LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR" DIN TÂRGU-MUREȘ

Distribuie pe:

Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș găzduiește în perioada 17-26 octombrie 2015 un program de formare intensivă în limba franceză și intercomprehensiune în limbile romanice. Beneficiarii acestui program, studenții specializării Limbi moderne aplicate, se bucură de prezența doamnei Anne-Marie Pauleau, specialistă în didactica limbii franceze ca limbă străină și autoarea a numeroase articole de didactică și manuale școlare. Absolventă a prestigioasei Școli Normale Superioare, dna Pauleau a fost inspector, consilier al Rectorului și director al Departamentului de Relații Internaționale la Académie de Versailles, fiind actualmente coordonatoarea mai multor programe internaționale, printre care unul de amploare privind utilizarea jocului ca mijloc de învățare a limbii franceze. Formarea vizează toate domeniile de competență lingvistică, înțelegerea orală și scrisă, exprimarea orală și scrisă. Sunt prevăzute de asemenea numeroase activități creative, cu miză extralingvistică, având ca scop transmiterea unor elemente din patrimoniul cultural al Franței.

Stagiul mai prevede și un atelier de formare continuă cu profesorii de limba franceză care doresc să își actualizeze cunoștințele și să își înnoiască metodele de predare.

Formarea va continua și la distanță, prin crearea unei platforme care să permită progresul lingvistic adaptat obiectivelor personale ale publicului, de la ameliorarea fluidității exprimării la îmbogățirea vocabularului sau a culturii personale.

Lasă un comentariu