Vasile Netea - omagiat la Târgu-Mureş

Aducerea aminte, omagierea, elogierea unor figuri emblematice din trecutul neamului românesc, a unor ilustre personalităţi din viaţa culturii române ne aduce un sincer sentiment de emoţie, dar şi de recunoştinţă pentru cei care au scris o pagină de o frumuseţe nepieritoare în istoria neamului nostru. Vasile Netea, cărturarul din Deda Mureşului, a scris o operă impresionantă pe care a lăsat-o posterităţii, fiind un reper pentru istoriografia românească. Vasile Netea este permanent prezent în conştiinţa mureşenilor, şi nu numai, a celor care iubesc istoria şi neamul românesc.

În ziua de joi, 19 noiembrie 2015, la Centrul de Dezbateri Socio-Politice şi Culturale „Emil Aurel Dandea" din Târgu-Mureş, a avut loc, de la ora 16, simpozionul naţional Cultură şi civilizaţie mureşeană în scrierile lui Vasile Netea, eveniment organizat de Fundaţia Culturală „Vasile Netea". În deschiderea acestei manifestări culturale, gazda evenimentului şi totodată preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", Dimitrie Poptămaş, s-a referit la vasta personalitate a cărturarului Vasile Netea, prezentând câteva crâmpeie din viaţa şi activitatea cărturarului dedean, a vorbit despre rolul fundaţiei pe care o conduce, la activitatea editorială a fundaţiei de-a lungul timpului, la volumele de publicistică ale lui Netea, care s-au lansat acum, precum şi la noi perspective în viaţa şi activitatea fundaţiei.

Despre personalitatea şi opera lui Vasile Netea au fost susţinute mai multe comunicări ştiinţifice: prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Reconstituiri istorice şi discurs identitar la Vasile Netea; dr. Valentin Marica, Vasile Netea, sentimentul Transilvan; prof. Constantin Bogoşel, Cariera didactică a lui Vasile Netea; dr. Florin Bengean, Contribuţia preoţimii române din ţinutul mureşean la realizarea idealului naţional, reflectată în publicistica lui Vasile Netea.

Distinsul cărturar Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, a susţinut comunicarea intitulată Vasile Netea, cronicar al ASTREI reghinene, în cadrul căreia a evocat figurile reprezentative ale preşedinţilor ASTREI reghinene, s-a referit la marii bărbaţi ai Despărţământului Reghin al ASTREI, a vorbit despre Adunările Generale ale Astrei ce au avut loc la Reghin, enumerând totodată şi marile personalităţi ale culturii române care au luat parte la acestea, se referă, de asemenea, la activităţile astriste din satele din jurul Reghinului, la crezul Şoimilor, la troiţe, şezători etc. A evocat personalitatea dr. Eugen Nicoară, pildă de credinţă, care a cutreierat sat după sat, a ajutat bisericile, şcolile, a ridicat spitalul şi casa de cultură din Reghin, şi multe alte lucruri minunate a înfăptuit. Lazăr Lădariu s-a referit şi la două cărţi emblematice Figuri mureşene şi Murăş, Murăş, apă lină, a căror autori sunt Vasile Netea şi Eugen Nicoară.

În continuarea simpozionului, au susţinut comunicări: prof. Alexandru Ciubîcă, Viziunea lui Vasile Netea asupra poeţilor ardeleni în publicaţiile din anii interbelici; prof. Petre Curticăpean, Vasile Netea şi literatura ardeleană nouă; Mihail Art. Mircea, Vasile Netea şi folcloristica mureşeană; Ilie Şandru, Destinul unei persoane din Memoriile lui Vasile Netea, Dr. Ion Bozdog; dr. Liviu Boar, Vasile Netea în documente din arhivă; Dimitrie Poptămaş, O dedicaţie pe o carte şi semnificaţia ei (s-a referit aici la Iuliu Şerbănuţiu).

Tot cu acest prilej, a avut loc lansarea cărţilor: Vasile Netea - Publicistică (5 volume), apărute în regia Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", la Editura „Petru Maior" University Press. Despre aceste volume de publicistică ale lui Vasile Netea a vorbit prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, care consideră acest moment drept un mare eveniment editorial la Târgu-Mureş. Apoi, prof. Mircea Dorin Istrate a recitat din lirica proprie câteva poezii dedicate cărturarului Vasile Netea, precum şi locurilor sale natale, localitatea Deda, de pe Valea Mureşului Superior. În încheiere, Dimitrie Poptămaş a mulţumit tuturor pentru prezenţă, a mulţumit colaboratorilor şi tuturor celor care şi-au adus aportul la reuşita acestui eveniment.

A fost un eveniment cultural de mare amploare, o manifestare cu profund caracter ştiinţific, comunicările susţinute au fost elaborate cu profesionalism, seriozitate, au fost comunicări bine documentate şi argumentate. În concluzie, putem spune că Vasile Netea se impune ca un adevărat cărturar al poporului român. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină de aur, a însemnat şi înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de urmat.

Lasă un comentariu