Violenţa împotriva femeii - fără circumstanţe atenuante!

Distribuie pe:

Campania „16 zile de luptă împotriva violenţei", demarată la 25 noiembrie şi derulată pe plan mondial, include şi Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii, marcată chiar în prima zi a campaniei, potrivit unei rezoluţii a Adunării Generale a ONU, adoptată în anul 1999.

În acest an, clădiri din întreaga lume - Sfinxul, Piramidele din Giza, Empire State Building şi Palatul Păcii din Haga sunt iluminate în portocaliu, deoarece genericul sub care se desfăşoară campania este: „Să colorăm lumea în portocaliu: opriţi violenţa împotriva femeilor şi fetelor!"

Organizaţia Naţiunilor Unite defineşte violenţa împotriva femeilor drept „orice act de violenţă fundamentat pe diferenţa de gen, care rezultă sau poate rezulta într-o vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea cate, coerciţia sau privarea arbitrară de libertăţi, indiferent dacă acestea apar în viaţa publică sau privată".

Potrivit statisticilor ONU, la nivel global, 35% dintre femei şi fete s-au confruntat cu o formă de violenţă fizică şi /sau sexuală şi peste 700 de milioane de fete au fost căsătorite copii fiind, 250 de milioane dintre ele - înainte de a împlini vârsta de 15 ani. În rândul cauzelor care favorizează apariţia actelor de violenţă, specialiştii au identificat carenţele educative ale mediului familial, deficienţele mediului educaţional, creşterea gradului de permisivitate socială, bolile psihice etc.

În legislaţia românească, sediul materiei privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie îl reprezintă Legea nr. 25/2012, care prevede că victimele violenţelor beneficiază de găzduire în centre speciale (adăposturi), iar sesizarea situaţiilor de violenţă asupra copilului şi a actelor de violenţă în familie se face la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Datele oficiale puse la dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române relevă creşterea îngrijorătoare a cazurilor de violenţă în familie, dar şi o mentalitate încă retrogradă privind sesizarea acestora: numai într-un singur an (2011) numărul sesizărilor în materie de violenţă a crescut cu 10% faţă de anul precedent 2010, însă numai în 22,6% din cazuri s-a dispus începerea urmăririi penale, deoarece, din motive de teamă, financiare, sentimentale sau legate de protejarea copiilor, femeile nu au făcut plângeri penale.

Cifrele oficiale mai arată că în anul 2014, în România au fost bătuţi 600 de copii şi 9.000 de femei, condamnaţi fiind peste 300 de agresori, iar o statistică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii indică faptul că, în România, o femeie din trei este agresată fizic, verbal sau sexual, în situaţia în care pedepsele pentru agresori sunt, încă, destul de blânde. Comunitatea internaţională este unanimă în a aprecia că nu există circumstanţe atenuante pentru acest tip de violenţă, iar prevenirea şi combaterea ei trebuie să constituie obiective prioritare ale politicilor sociale ale statelor din întreaga lume.

Campania „Împreună pentru a pune capăt violenţei împotriva femeilor" se va încheia la 10 decembrie - Ziua drepturilor omului.

 

Lasă un comentariu