Dumnezeu să ocrotească România

Distribuie pe:

Pe timpul când Dumnezeu a împărţit pământurile la diferite popoare, românul nostru era dus la munca câmpului... Când a terminat, s-a dus în faţa lui Dumnezeu şi a spus:

-"Te rog Doamne, dă-mi şi mie un pământ pentru naţiunea mea!"

Iar Dumnezeu a răspuns:

-"Măi românule, ai venit prea târziu...Am împărţit deja toate pământurile".

Dar românul nostru a insistat:

-"Doamne, am şi eu familie şi neamuri şi am nevoie de un pământ".

La care Dumnezeu a răspuns cu un oftat:

-"Bine, măi, românule, uite îmi păstrasem şi eu un pământ pentru mine, dar ţi-l dau ţie"....

Rugăciunea de la Tedeum-ul din Ziua Naţională a României (1 Decembrie) este de o rară frumuseţe şi înţelepciune, şi de aceea poate fi citită şi ca o meditaţie la ziua de azi, de sărbătoare naţională pentru poporul român. Iat-o mai jos:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând, cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi nevrednici, cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură ţară românească şi creştină; şi ca pe Domnul, Stăpânul şi Binefăcătorul, Te slăvim, îţi cântăm şi Te lăudăm.

Şi iarăşi căzând înaintea Ta, mulţumim, rugând cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi şi cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum înainte învredniceşte-i a spori întru dreapta credinţă, în dragostea cea către Tine şi cea către aproapele şi întru toate faptele cele bune, şi a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toţi credincioşii Tăi. Mântuieşte-i de toată reaua tâmplare, dăruindu-le pace şi linişte.

Dă, Doamne, dregătorilor noştri, duhul înţelepciunii şi ai iubirii de oameni, care întăreşte popoarele şi le înalţă.

Înnoieşte în inimile judecătorilor duhul cel drept, care luminează şi învaţă tot adevărul.

Revarsă în păstorii sufleteşti ai poporului Tău duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinţilor Tăi ucenici şi apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire.

Insuflă ostaşilor noştri bărbăţia şi vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele şi către ţară.

Şi pe noi, pe toţi, învredniceşte-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul şi asemănarea Ta.

Pomeneşte-i, Doamne, pe toţi eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi-n închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră.

Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă şi rugăciunile părinţilor noştri, când chemau ei ajutorul şi îndurările Tale asupra lor şi asupra ţării acesteia în care se preamăreşte numele Tău. Şi ne învredniceşte pe toţi ca întotdeauna mulţumire să-Ţi aducem, cele preabune să grăim şi să-Ţi cântăm Ţie, Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit întru o fiinţă: Slavă Ţie, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor!

Indiferent de încercările la care este supus poporul român, nu avem dreptul să uităm că 1 Decembrie este ziua în care recunoaştem efortul celor care au suferit pentru ca noi să trăim în libertate şi demnitate.

„Tu, române, nu ai de ce să ţii capul plecat în faţa nimănui, niciodată, pentru că tu pe pământul tău ai stat, nu pe al altora, tu l-ai muncit şi l-ai făcut să rodească, tu ai stat cu o mână pe plug şi alta pe sabie şi nu ai râvnit niciodată la bunul altuia. Ridică-ţi ochii şi priveşte-l pe străin în ochi, căci eşti din neam vechi, eşti copil de oameni buni, frumoşi, harnici, credincioşi, curaţi, ospitalieri, cinstiţi, răbdători, dar şi viteji, aprigi şi neînfricaţi atunci când ţara o cere".

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, ziua frumoasei mele ţări, „La mulţi ani" românilor de pretutindeni! Să strângem rândurile în unitate, dragoste, iubire şi bunătate!

Lasă un comentariu