TRANSILVANIA FURATĂ CARACATIŢA VERDE ÎŞI EXTINDE TENTACULELE (III)

Distribuie pe:

Cu alte cuvinte, conform Comunicatului de presă oficial, proprietarii din Defileul Mureşului şi-ar fi dat acordul prin semnătură pentru includerea proprietăţilor lor în regim de arie protejată şi administrarea bunurilor acestora de către o entitate privată din Gheorgheni, judeţul Harghita. Mai mult de atât, din acelaşi comunicat se înţelege că, consiliile locale din Defileul Mureşului ar fi emis hotărâri pentru înfiinţarea ariei protejate la care ne referim.

Spre liniştea locuitorilor celor patru comune mureşene, ar fi fost necesar ca aceia care au întocmit documentaţia de înfiinţare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior să prezinte acordurile cu semnăturile proprietarilor din anii 2006-2007, la care ei fac referire.

Mai mult, prin adresa nr. 2.621/16.04.2013, înaintată Instituţiei Prefectului judeţului Mureş de către Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş, adresă semnată de acelaşi dr. ing. Abran Peter, în calitate de şef compartiment biodiversitate, şi directorul executiv, ing. Dănuţ Ştefănescu, proprietarii află nişte lucruri incredibile şi revoltătoare.

De exemplu, că în data de 23.03.2006, s-ar fi desfăşurat o dezbatere la sediul APM Mureş cu tema înfiinţării Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi că au fost invitaţi toţi reprezentanţii primăriilor din Defileu şi ai instituţiilor cu atribuţii de mediu, respectiv ONG-urile de mediu, şi că limita Parcului se referă strict la judeţul Mureş, deoarece Primăria Topliţa nu a fost de acord cu o arie protejată pe teritoriul ei administrativ. Din aceasta deducem că primăriile din Defileul Mureşului au fost de acord!

Se mai precizează că, până la declararea prin HG nr. 1.143/2007 a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, s-au desfăşurat o serie de acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale, că s-au organizat ,,ATELIERE DE LUCRU LA FIECARE PRIMĂRIE ŞI ATUNCI CU PARTICIPARE NUMEROASĂ ŞI NU AU FOST OBIECŢIUNI REFERITOARE LA NERESPECTAREA PROPRIETĂŢII."

Se mai afirmă în acelaşi document că ,,problemele reale legate de proprietăţi erau ABANDONAREA MASIVĂ A FÂNEŢELOR DE CĂTRE PROPRIETARI".

Cu alte cuvinte, proprietarii din cele patru comune şi-au abandonat pământurile moştenite de la străbuni, părăsindu-şi casele şi terenurile, zona rămânând sălbatică, numai bună pentru declararea unei arii protejate. Poate era necesar ca Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş să precizeze când Defileul Mureşului a fost pustiu, pentru că din document reiese că în anii 2006-2007 fâneţele erau masiv abandonate!

Tot din acest document, proprietarii mai descoperă un alt lucru incredibil, inimaginabil, că ,,DE COMPENSAŢII BĂNEŞTI AU BENEFICIAT SUTE DE PROPRIETARI PE MII DE HECTARE, PESTE 300 EURO/HECTAR/AN, CU CONDIŢIA SĂ SE FI ÎNSCRIS CU TERENURILE LA APIA ŞI AU RESPECTAT CONDIŢIILE DE BUNE PRACTICI AGRICOLE, MĂSURILE DE AGROMEDIU."

Oamenii au mai aflat faptul că au primit şi bani pentru că au terenurile într-o arie protejată, lucruri care sunt de-a dreptul mincinoase.

Precizăm că banii daţi de APIA propietarilor reprezintă subvenţii pentru munca terenurilor şi nu compensaţii pentru arii protejate!

Prin Adresa nr. 2621/16.04.2013, cei care au elaborat documentaţia ştiinţifică de înfiinţare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior încearcă să ducă în eroare autorităţile statului român, inclusiv Ministerul Mediului, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu, Guvernul României şi chiar Comisia Europeană! Aceştia încearcă să pară cât mai legali cu acest Parc, că au respectat prevederile OUG nr.57/2007, OUG nr.195/2005 ale Convenţiei Europene din 25.06.1998, privind consultarea publicului în cazul procedurilor de emitere a reglementărilor privind ariile naturale protejate, convenţie ratificată de statul român şi a altor reglementări naţionale şi europene.

Practic, nu s-a respectat niciuna din reglementările enunţate mai sus, cu privire la consultarea publică, acordul proprietarilor, participarea acestora la luarea deciziilor privind măsurile de mediu.

Din contră,s-a ţinut sub tăcere acest proiect, rămânând, intenţionat, sub acoperire, pentru ca proprietarii să nu poată riposta în niciun fel în încurcarea iţelor doritorilor de arii protejate ,,protectori ai naturii", dar numai pentru interesele lor.

(Va urma)

 

Lasă un comentariu