TRANSILVANIA FURATĂ - CARACATIȚA VERDE ÎȘI EXTINDE TENTACULELE (IV)

Distribuie pe:

O SOCIETATE COMERCIALĂ PRIVATĂ DIN HARGHITA  A PUS STĂPÂNIRE PE JUDEȚUL MUREȘ!

Dorim să facem cunoscut modul în care o societate comercială, privată, din județul Harghita, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., condusă de dr. ing. Melles Elõd, a ajuns să obțină administrarea a peste 165.000 de hectare de teren în județul Mureș, fiind înlăturată printr-o așa-zisă licitație, Direcția Silvică Mureș, Direcție care deține capacitate tehnică (sedii de administrare, mijloace de transport, utilaje etc), capacitate științifică (studiile și calificarea personalului, proiecte în derulare, experiență în domeniul conservării biodiversității, bază materială pentru realizarea de studii și cercetări, existența unui institut de cercetări în cadrul RNP, numit ICAS), capacitate financiară (profitul realizat, proiecte europene finanțate), parteneri actuali și potențiali, colaboratori și specialiști în studii științifice, necesare unei gestionari judicioase a unui areal atât de vast acoperit cu păduri (fiind pe primul loc în țară la veniturile obținute din vânzarea masei lemnoase), primind la licitația amintită punctaj ,,zero" la partea de infrastructură.

La începutul anului 2010, mai precis în data de 20 ianuarie, Borbely Laszlo, ministrul Mediului și Pădurilor la acea vreme, a emis un Ordin al Ministrului, nr.55/20.01.2010, prin care Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu necesită structuri proprii de administrare. Cu alte cuvinte, situl de interes european, care până la acea dată nu avea structuri de administrare reglementate prin legislația românească, va fi administrat de către UN CUSTODE. 

Prin această șmecherie, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, cu suprafață de 9.146 de hectare, în perimetrul căruia sunt incluse casele, curțile oamenilor, bisericile, școlile, primăriile, fânețele, pășunile, cimitirele și pădurile oamenilor din comunele Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, parc ce face parte din Situl Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu", și-a deschis porțile spre o administrare străină de județul Mureș.

Practic, acest Ordin, făcut, să zicem, cu dedicație specială, reglementa faptul că cine va lua în administrare Parcul Natural Defileul Mureșului Superior va atrage automat în administrare Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, practic 136.000 de hectare, în mare parte suprafață împădurită, din masivele Călimani și Gurghiu.

Din acest moment lucrurile s-au derulat cu repeziciune.

Intră brusc în joc Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de dr. ing. Melles Elõd.

La numai câteva zile, Ministerul Mediului, condus de același Borbely Laszlo, scoate la licitație dreptul de administrare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. La licitație au participat Direcția Silvică Mureș, care administra fondul forestier din Defileul Mureșului și din Valea Gurghiului și Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., condusă de dr. ing. Melles Elõd.

 Cei de la Gheorgheni și-au pregătit foarte minuțios dosarul, cu mult timp înainte de data licitației, pentru a nu da nicio șansă DS Mureș, avantajați fiind de copierea efectivă a dosarului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș, schimbând numai denumirile și valorile. Dr. ing. Meles Elõd a depus în data de 29.01.2010 (la numai 9 zile de la publicarea Ordinului nr. 55 al ministrului Mediului - Laszlo Borbely), înainte de data licitației, documentația de solicitare a dreptului de administrare a Parcului Național Defileul Mureșului Superior, ,,cu includerea Sitului Natura 2000 SCI Călimani-Gurghiu și SPA Depresiunea Gurghiului", documentație înregistrată la Ministerul Mediului și Pădurilor, pe atunci, cu nr. 46.688/29.01.2010.

Printre documentele din dosarul cu documentația de atribuire, administratorul  Societății din Gheorgheni a făcut o prezentare detaliată a obiectului de activitate a societății pe care o coordonează, prezentare încheiată în data de 28.01.2010 în care precizează: ,,Majoritatea suprafețelor administrate sunt situate în SPA Depresiunea și Munții Giurgeului. O mare suprafață de teren ce urmează a fi retrocedată către foștii proprietari (familiile Bethlen, Eltetö, Kemeny, Farkaș, S.C.Gudeamesterhaza S.A., Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleană), în conformitate cu înțelegerea între conducerea societății noastre și reprezentanții proprietarilor va fi dată în administrare S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni S.A, iar această suprafață de 44.500 de hectare de pădure acoperă circa 65 la sută din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și o mare parte din SCI Călimani - Gurghiu...Din aceste considerente dorim ca activitatea de administrare durabilă a pădurilor, în conceptul regimului silvic să respecte și acțiunile, care sunt necesare și care se propun pentru realizarea protecției active a acestor arii protejate pe care le solicităm pentru a ne fi atribuite în administrare".

 Degeaba Direcția Silvică Mureș a depus, ulterior, contestație la această licitație și a trimis numeroase memorii la Ministerul Mediului și Pădurilor, deoarece rezultatul licitației nu a mai putut fi schimbat, deoarece Ministerul Mediului era condus de Laszlo Borbely.

În consecință, Ministerul Mediului încheie cu dr. ing. Melles Elõd și societatea pe care o conduce Contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Practic, au intrat pe mâna celor de la Gheorgheni toate proprietățile particulare din cele patru comune mureșene, plus 136.000 de hectare de pădure din județul Mureș, proprietate a statului român, în mare parte revendicată de urmașii și așa-zișii urmași ai celor enunțați mai sus.

Văzându-se stăpân pe această suprafață imensă, dr. ing. Melles Elõd a început să perceapă oamenilor taxe pe proprietățile lor, a început să împartă avize de mediu fără nici o acoperire legală, fără aprobarea Consiliului Științific și a Consiliului Consultativ, victimă căzându-i chiar Direcția Silvică Mureș, care nu mai putea să facă nicio mișcare fără acordul celor de la Gheorgheni. Mai mult, acele taxe au fost încasate în afara cadrului legal, anterior publicării O.M. nr. 1142/23.07.2010 și după data publicării, deoarece acest act normativ prevede, în cadrul metodologiei de la art.2, că acest sistem de tarife se poate institui potrivit Planului de Management și Regulamentului, avizate, care trebuiau elaborate în maximum doi ani de la semnarea Contractului de administrare, conform OUG nr. 57/2007, stipulări nerespectate nici până astăzi de către custode.

Nemulțumirile cetățenilor s-au amplificat, deoarece cei de la Gheorgheni le percepeau și le percep taxe cuprinse între 300 și 900 de lei pentru proiecte minore, cum ar fi: anexe gospodărești, coteț de porci, wc-uri etc., în timp ce Agenția de Protecție a Mediului Mureș, instituție a statului român, percepea pentru aceleași avize doar 100 lei !!!???

(va urma)

  

Lasă un comentariu