CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, SUSȚINĂTOR AL ACTIVITĂȚII CULTURALE - SINTEZĂ PENTRU ANUL 2018 -

Distribuie pe:

Consiliul Județean Mureș (CJM), în calitatea sa de autoritate a administrației publice locale care este constituită la nivelul județului Mureș are, în conformitate cu legislația națională, atribuțiuni complexe privind dezvoltarea economico-socială a județului, gestionarea patrimoniului județului și a serviciilor publice din subordine. În atribuțiunile enumerate este inclus și sectorul deosebit de important de activitate reprezentat de viața culturală care se desfășoară în spațiul județului.

În cele ce urmează, se prezintă sintetic efortul depus de către CJM pentru susținerea materială a activităților culturale care s-au desfășurat în anul 2018, în județul Mureș.

Susținerea complexei vieți culturale, la scara întregului județ, a fost realizată prin următoarele patru modalități: activitatea instituțiilor de specialitate aflate în directa subordonare a CJM; activități realizate în parteneriat cu instituții și organizații; activități proprii ale CJM; acordarea, pe baza unei competiții de proiecte, a unei finanțări nerambursabile pentru programe și acțiuni culturale organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, autorizate sau înființate în condițiile legii.

Cele opt instituții cu specific cultural subordonate CJM sunt: Biblioteca județeană Mureș, Muzeul județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Filarmonica de stat, Revista “Vatra”, Revista “Lato”, Centrul județean pentru cultură tradițională și educație artistică Mureș și Ansamblul artistic profesionist “Mureșul”.

Este o evidență faptul că aportul instituțiilor de cultură profesioniste, menționate mai sus, la viața spirituală a județului Mureș, este de mare importanță, acestea fiind repere culturale definitorii ale comunității mureșene. Asigurarea unui buget care să permită o activitate în condiții cât mai apropiate de cele normale a fost o preocupare permanentă a CJM. În anul 2018, aceste instituții au avut o alocare bugetară în valoare de 30.752.000 lei, ceea ce a reprezentat o cotă procentuală de 5,42% din bugetul CJM.

Prin hotărâri succesive de consiliu, HCJM 23, 47, 101, 114,125, 137/ 2018, au fost aprobate un număr de 68 de activități desfășurate de diverse entități, în parteneriat cu CJM, la solicitarea acestora. Bugetul destinat acestor acțiuni a fost de 2.484.500 lei.

La acestea s-au adăugat un număr de 56 de activități dedicate “Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial”. Din cele 56 de activități culturale, 40 au beneficiat de un sprijin financiar de 776.400 lei din partea CJM, iar 16 au avut un sprijin financiar de 585.000 lei din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

CJM a organizat, cu forțe proprii, trei acțiuni care au beneficiat de o alocație financiară de 140.000 lei (78.000 lei din fondurile CJM și 62.000 lei din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale).

De un mare interes s-a bucurat competiția de proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă, fiind depuse un număr de 379 proiecte, din care au fost acceptate 375 proiecte finanțate cu suma totală de 337.000 lei.

Conform condițiilor contractuale, toate entitățile care au beneficiat de sprijinul financiar al CJM, pe lângă decontul de cheltuieli, au avut obligația de a prezenta un raport privind modul de derulare al activităților efectuate.

Cu excepția concursului de proiecte, pentru care, prin hotărârea de consiliu HCJM nr 33/2018, s-a aprobat o comisie de evaluare și selecționare a acestora, Comisia social-culturală din cadrul CJM a analizat și avizat activitățile culturale susținute de către CJM.

Comisia social-culturală a avut, în anul 2018, următoarea componență: Vasile Boloș (consilier județean PSD, președintele comisiei), Fülöp Jószef (consilier județean UDMR), Kedei Pál-Elöd (consilier județean UDMR, secretarul comisiei), Nadia Dinuca Rață (consilier județean PNL), Mara-Cristina Togănel (consilier județean PNL). Enumerarea de mai sus, a membrilor comisiei, este făcută în ordinea alfabetică.

Având în vedere că activitatea instituțiilor culturale din cadrul CJM a fost coordonată din partea executivului, de către dl vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu, Comisia social-culturală a colaborat în permanență cu domnia sa, sub forma unor reuniuni de lucru distincte, respectiv prin participarea sa la ședințele sale ordinare. Vicepreședintele CJM, Alexandru Cîmpeanu, precum și membrii comisiei au fost prezenți la o bună parte din manifestările culturale desfășurate în parteneriat cu CJM.

Pe baza experienței acumulate în decursul acestui mandat se poate constata că în întregul proces al susținerii activității culturale de către CJM, existența unei “Strategii culturale a județului Mureș”, pe termen mediu și lung, ar aduce un plus de coerență, profunzime și eficiență a activității acestui for județean, în domeniul analizat.

Afirmația enunțată are în vedere faptul că la asigurarea vieții culturale, specifice comunității mureșene, își aduc aportul și alți factori instituționali foarte importanți: Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Mureș, Teatrul Național Tg.-Mureș, Universitatea de Artă Teatrală, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Universitatea Sapienția, Primăria Tg.-Mureș, Primăriile municipiilor,orașelor și comunelor din județ, Casa de cultură a studenților, Radio România Tg.-Mureș, TVR Tg.-Mureș, Asociația Artiștilor Plastici, Inspectoratul Școlar Județean etc.

În mod firesc, așteptăm ca cetățenii județului nostru să se pronunțe asupra gradului de satisfacție față de demersurile făcute de către CJM, evidențiate mai sus, pentru asigurarea unui climat cultural cât mai divers și mai apropiat de dorințele și necesitățile comunității noastre.

Lasă un comentariu