TRANSILVANIA FURATĂ CARACATIŢA VERDE ÎŞI EXTINDE TENTACULELE (VII)

Distribuie pe:

O SOCIETATE PRIVATĂ DIN GHEORGHENI PROPUNE MUREŞENILOR UN MANAGEMENT EUROPEAN !!!???

În data de 28 octombrie 2015, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii, la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş, a Planului de Management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, ROSPA 0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului, ROSCI 0019 Călimani-Gurghiu, ROSCI 0113 Mlaştina După Luncă, ROSCI 0243 Tnovul de la Dealul Albinelor, ROSCI 0279 Borzont, Rezervaţia Naturală Defileul Mureşului, Mlaştina cea mare Remetea, Defileul Topliţa-Deda, Molidul de rezonanţă din Lăpuşna, Piemontul NYIRES, Rezervaţia Peisagistică Seaca, Rezervaţia Naturală Scaunul Domnului, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Toate aceste rezervaţii sunt denumite în Planul de Management PNDMS, însumând o suprafaţă de 208.859,85 de hectare pe teritoriile administrative a patru judeţe: Mureş 58%, Harghita 36,5%, Suceava 5%, Bistriţa-Năsăud 0,5%, suprafeţe administrate de SC Ocolul Sivic de Regim Gheorgheni S.A. prin contractul nr.6/18.03.2010, modificat prin act adiţional, cu Ministerul Mediului.

Iniţial, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., în contract avea stipulat să administreze Siturile ROSCI 0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA 0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului, cu o suprafaţă totală de 136.300 de hectare, din care face parte şi Parcul Natural Defileul Mureşului Superior cu o suprafaţă de 9.156 de hectare, numai pe proprietăţi particulare, respectiv gospodăriile oamenilor, păşuni, fâneţe, cimitire, instituţii etc., din comunele Deda, Răstoliţa, Lunca-Bradului şi Stânceni, judeţul Mureş.

În luna mai 2013, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA. a încheiat un contract cu SC TEAMNET INTERNATIONAL SA, Bucureşti, patronată de Sebastian Ghiţă, pentru inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural ,,Defileul Mureşului Superior", prin licitaţie, lucru necesar celor de la Gheorgheni pentru realizarea Planului de Management. Această inventariere nu s-a realizat şi contractul s-a reziliat. Intrând în criză de timp, cei de la Gheorgheni au găsit o altă firmă SC PRO PARK-ARII PROTEJARE SRL din Braşov, cu care au încheiat un alt contract, pentru realizarea Planului de Management, cu termen de finalizare luna august 2015.

În lunile mai-iunie 2015, când cei de la Gheorgheni au organizat dezbateri publice pentru Regulamentul Parcului Natural ,,Defileul Mureşului Superior", s-a vehiculat ideea realizării Planului de Management, care era în lucru şi care trebuia supus dezbaterii publice, dezbateri care nu au mai avut loc, cei de la Gheorgheni cerând, direct, APM Mureş autorizaţie de mediu. Locuitorii din perimetrul Parcului nu au fost informaţi despre prevederile Planului de Management.

Deşi oamenii n-au fost de acort cu prevederile Regulamentului Parcului, aşteptau să dezbată Planul de Management care, conform OUG nr. 57/2007, trebuia realizat în maxim doi ani de la semnarea contractului de administrare, respectiv în martie 2013.

De atunci, până în prezent, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA., a funcţionat şi funcţionează, până la ora actuală, ilegal, fără Plan de Management. Practic, cei de la Ministerul Mediului, în loc să rezilieze contractul de administrare pentru nerealizarea Planului de Management în cei doi ani, i-au premiat şi le-au făcut cadou încă peste 72.000 de hectare, ajungând să administreze circa 208.000 de hectare, alături de parc s-au mai introdus încă nouă arii protejate din 20 de localităţi pe teritoriul judeţului Harghita, nouă localităţi din judeţul Mureş, patru localităţi din judeţul Suceava, proprietarii din localităţile respective, ca şi cei din cele patru comune mureşene, care au făcut parte iniţial din parc, află că sunt în arii protejate, poate tot peste 5 ani!

Din Planul de Management, încă neaprobat de Ministerul Mediului şi nedezbătut în comunităţile locale, reţinem un stil ,,european" de management, care restrânge toate drepturile şi libertăţile oamenilor care locuiesc şi desfăşoară activităţi în interiorul Parcului şi face, practic, o adevărată expropriere modernă şi europeană în inima României.

Redăm câteva reglementări,,europene" din celebrul Plan de Management, neaprobat încă de Ministerul de resort:

- interzicerea organizării evenimentelor cu ocazia sărbătorilor tradiţionale, fără acordul prealabil al administraţiei Parcului;

- asigurarea efectivelor din speciile de pradă, pe suprafaţa habitatului ocupat de acestea, la nivelul necesar pentru starea de conservare favorabilă a speciei (trei cerbi/km pătrat, patru-cinci mistreţi/km pătrat, şapte-zece căpriori/km pătrat). După cunoştinţele specialiştilor care au elaborat Panul de Management, cerbii şi căpriorii sunt animale de pradă şi aceştia trebuie să trăiască în Parcul natural, practic pedepsiţi, fără ciute şi căprioare, iar mistreţii, fără scroafe şi, dacă se poate, în curţile şi grădinile oamenilor, care fac parte integrantă din parc!

- folosirea a maxim trei câini ciobăneşti la fiecare stână

- dresarea câinilor să stea lângă turmă, chiar şi în timpul unui atac şi să nu părăsească turma pentru gonirea lupilor şi urşilor (a nu se încuraja câinii să gonească lupii şi urşii, strategia lupilor şi urşilor fiind atragerea câinilor şi ciobanilor prin atacuri false ori întrerupte, atacurile reale asupra oilor se întâmplă după ce câinii sau ciobanii încep să gonească lupii sau urşii)! (Dacă este aşa, atunci n-ar mai fi nevoie de câini la stână, iar rolul ciobanilor ar fi de a invita seara lupii şi urşii la o cină copioasă cu mioara cea grasă!)

- închiderea animalelor pe timpul nopţii (o oră după apusul soarelui), în strungă sau coşar;

- interzicerea păşunatului pe pajiştile de altitudine joasă;

- Practic, pe pajiştile proprietăţi particulare este interzis păşunatul. (Ce face omul cu animalele!?).

- Pe pajiştile cu molinia păşunatul cu ovine este interzis, iar bovinele pot paşte dar numai o bovină pe un hectar;

- Se interzice păşunatul pe fâneţele montane.

(va urma)

 

Lasă un comentariu