Comisiile de fond funciar mai au un an la dispoziţie pentru finalizarea dosarelor de restituire

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 986, din 31 decembrie 2015, a fost publicată OUG nr. 66/2015 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile de finalizare a procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Actul normativ intrat în vigoare la începutul acestui an prevede amânarea până la data de 1 ianuarie 2017 a termenului până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia să soluţioneze toate cererile de restituire, să efectueze punerile în posesie şi să elibereze titlurile de proprietate. Precizăm că termenul iniţial prevăzut de lege era 1 ianuarie 2016.

Totodată, se prelungeşte cu un an, tot până la 1 ianuarie 2017, termenul de la care terenurile puse la dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foştilor proprietari, vor trece, de drept, în fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile, administrat de Agenţia Domeniilor Statului.

O altă prevedere se referă la amânarea, pentru data de 1 ianuarie 2017, a termenului de la care foştii proprietari vor putea valorifica punctele, prin participarea la licitaţiile naţionale, în cadrul cărora se vor putea achiziţiona imobile din fondul naţional.

Lasă un comentariu