Data și locul nașterii lui Mihai Eminescu, enigme ce par a-și fi găsit rezolvarea!? (I)

Distribuie pe:

Din anul 2010, în țara noastră, la 15 ianuarie se sărbătorește „Ziua Culturii Naționale". În Republica Moldova, din 2013, la 15 ianuarie se sărbătorește „Ziua Națională a Culturii". De fapt, e aceeași Mărie, cu altă pălărie, de oriunde ai privi pământul nostru românesc... „de la Nistru pân` la Tisa".

Alegerea zilei de 15 ianuarie nu este întâmplătoare, fiind data, sărbătorită oficial, la care s-a născut Mihai Eminescu. Spun data oficială, fiindcă, cu adevărat, se pare că Mihai Eminescu nu s-a născut nici la 15 ianuarie și nici în anul 1850, de asemenea, sărbătorit ca an oficial!

Mult mai plazibilă este data de 20 decembrie 1849, ca dată de naștere a poetului  nostru național! El însuși a scris cu mâna lui în Registrul „Junimii", la numărul de ordine 49, în anul 1871, „Mihail Eminescu-1849-Decembrie-20-Sf.Ignat-Botoșani"

(Sf. Ignat este scris sus, intercalat, între Decembrie și 20, poate tocmai pentru a „întări" data civilă cu semnificația religioasă!).

Un alt argument în favoarea acestei date o constituie afirmația mătușii lui Eminescu, maica Fevronia Iurașcu de la schitul Agafton, aflat în apropiere de Botoșani (sora mamei sale, Raluca Iurașcu), care a fost de față atât la nașterea sa (unde l-a și moșit), cât și la botez. De altfel, aceasta figurează în catastifele mănăstirii, întocmite de stareță, ca fiind plecată „la neamuri" în perioada de dinaintea Crăciunului anului 1849, atunci când s-a născut Eminescu. La doi ani de la moartea poetului, în 1891, într-o scrisoare adresată Prefectului (perioada imediat de după moartea lui Eminescu a fost una de frenezie în culegerea de date privind viața acestuia) secretara mănăstitii Agafton, Agapia Gherghel, dă asigurări că Eminescu s-a născut la Botoșani, deoarece maica Fevronia Iurașcu i-a confirmat verbal acest lucru, ca, de altfel, și prezența sa la naștere. Chiar Eminescu  însuși confirmă anul nașterii sale și în însemnările lăsate  în manuscrisul (înregistrat ca) Mss.2255, fila 347, unde notează și o predicție de-a sa, neîndeplinită: „1849...1883-1849- 34 ani... 78 de ani viața mea întreagă, atât am să trăiesc".

 O foarte importantă mărturie în sprijinul  acestei date  este cea făcută de fratele Matei Eminovici, care vorbește despre o Psaltire veche (cunoscută de toți membrii familiei), nepăstrată fizic, din păcate, unde Gheorghe Eminovici, tatăl poetului, ar fi trecut consecutiv datele de naștere ale tuturor copiilor săi și unde „...jos pe pagina a 5-a stă scris: „Astăzi 20 Decembrie anul 1849 la patru ceasuri și cinci-spre-zece minute evropienești s`au născut fiul nostru Mihai". (Exactitatea, „la minut" al  consemnării nașterii lui Eminescu, notată de Gheorghe Eminovici sugerează că acesta a fost prezent la eveniment, probabil într-o încăpere alăturată, ceea ce contrazice opinia lui George Călinescu cum că la 21 decembrie 1849, Gheoghe Eminovici se afla la Iași, pentru a semna o  procură avocatului Panaite Cristea din Iași, care îi apăra interesele în procesul cu stolnicul C. Bobeică, ce se judeca la Divanul de Apelație, deși acest document putea fi semnat și pe 22 decembrie sau chiar 23 decembrie, când  a fost depus. Dar ar mai fi fost și posibilitatea ca, după nașterea pruncului Mihai, în dimineața de marți, cu diligența ce pleca din Botoșani marți la prânz, în aproximativ 20 de ore de mers, Gheorghe Eminovici să ajungă și la Iași, ca să-și apere interesele!).

Ideea de „protecție divină și fizică" l-a făcut probabil pe Gheorghe Eminovici să facă aceste notații importante pe o carte de căpătâi din viața sa, viață trăită într-o destul de mare religiozitate. (Notarea de date importante din viața persoanelor dragi, pe cărțile religioase,  se păstrează și astăzi în obiceiul românilor puternic religioși, mai ales de la țară, unde bibliile, cu predilecție, sunt cărțile după care se ghidează în înțelegerea lumii). 

Casa în care s-a născut Mihai Eminescu se afla vis-a-vis de Biserica Uspenia, în plin vad comercial al târgului Botoșani, pe Calea Națională la nr.179, fiind cumpărată de Gheorghe Eminovici în 1842, cu o parte din banii de zestre a soției sale, Raluca Eminovici, casă pe care o va păstra până în 1855, locuind în ea numai în perioadele de iarnă. (Casa se învecina cu proprietatea neguțătorului evreu Ștrul Leib, căruia, Gheorghe Eminovici îi va și vinde, ulterior, o parte din grădină.)

 Sunt și alte argumente care denotă că Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani, la 20 decembrie, în anul 1849. Într-o scrisoare din 29 aprilie 1909, a lui Matei Eminovici (fratele poetului) către magistratul botoșenean Corneliu Botez, cel care va strânge mărturii despre Eminescu, și va publica în anul 1909, la Ed. Socec București, cartea „Omagiu lui Mihai Eminescu" se menționează: „Tata luase în antrepriză axisul băuturilor spirtoase din Botoșani... și cu banii câștigați din acestă afacere a făcut casele din Botoșani, unde s-a născut Mihaiu...". etc.

Iosif Vulcan, „nașul său literar", în numărul omagial, 2, 1885, al revistei „Familia", menționează că Mihai Eminescu „s-a născut în 1849 în orașul Botoșani, tot acolo și-a început și studiile elementare...".

Nașterea lui Eminescu în anul 1849 este trecută, de asemenea, și pe soclul de marmură al statuii de bronz cu bustul poetului dezvelit la Botoșani, la 11 septembrie 1890. Informația anului nașterii poetului este cu atât mai importantă, cu cât ea apare „la el acasă", în Botoșani, la un an de la moartea lui, când informațiile despre el erau „proaspete", la realizarea statuii contribuind „studenții universitari români București-Iași", având loc o solemnitate la care au participat reprezentanții principalelor gazete ale vremii: „Revista literară", „Revista tinerimea", „Românul", „Naționalul", „Era nouă" din Iași etc.  În acestă inflație de capete luminate și ziariști, o astfel de dată, a nașterii lui Eminescu, nu ar fi avut cum să scape „ochilor vigilenți", dacă nu ar fi fost adevărată!

La Muzeul Municipal din Târnăveni există, de asemenea, un „Caiet pentru Literatură Română", cu un  înscris olograf realizat de către Leontina Tr. Pop (născută Moldovan,1872-1951), unul dintrei cei 8 copii ai luptătorului pașoptist Vasile Moldovan (1824-1895), în care sunt consemnate (anul scrierii fiind 1887, pe când era la școală la Sibiu) repere biografice și culturale ale unor personalități culturale și istorice românești. Printre acestea este și Mihai Eminescu, la care se află mențiunea că „s-a născut în 20 decembrie 1849, în satul Ipotești lângă Botoșani în Moldova...". (Trebuie ținut cont că informația, ca și biografia care îi urmează, sunt consemnate în timpul vieții poetului, într-o perioadă în care lumea începea să fie tot mai interesată de Eminescu! De aceea, probabilitatea de a greși, era, să zicem, mai mică!)

Și totuși, de ce atunci este aproape legiferată data de 15 ianuarie 1850, ca zi de naștere a lui Eminescu?

(va urma) 

Lasă un comentariu