Noutăţi de la Casa de Pensii Mureş

Distribuie pe:

Doamna Eugenia Neagoe, director executiv al Casei de Pensii Mureş, ne aduce în atenţie mai multe modificări în sistemul public de pensii, care se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Astfel, aflăm că valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei. De această valoare vor beneficia toate categoriile de pensionari. Indicele de corecţie pentru persoanele care se vor încrie la pensie începând cu ianuarie 2016, este de 1,09.

Cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt: pentru persoanele cu condiţii normale de muncă - 26,3%; pentru condiţii deosebite de muncă: 31,3%; pentru condiţii speciale de muncă - 36,6%. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5% indiferent de condiţiile de muncă.

Cuantumul indemnizaţiei de însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul întâi este egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 698 lei.

Venitul impozabil de pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii şi suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea de 872 lei.

Ajutorului de deces este: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului - 2.681 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei. 

Lasă un comentariu