Dascăli mureșeni - ANTONINA SILVIA ANDONE (FRANDEȘ)

Distribuie pe:

M-am născut pe 4 octombrie 1976 în orașul Sovata, județul Mureș, fiind al doilea copil al familiei Frandeș Vasile și Dorina. Tata, actual pensionar, a fost subofițer de poliție, iar mama, și ea pensionară acum, a lucrat ca funcționară la Romtelecom.

În vara anului 1996 m-am căsătorit cu preotul Sergiu Andone și am plecat împreună în Parohia Bistra Mureșului. În 2001 s-a născut fiica mea Natalia-Maria, care în prezent este elevă la Școala Gimnazială ,,Augustin Maior" din Reghin - secția germană. În 2006 am primit în dar, de ziua mea, doi băieți gemeni: Cătălin-Emanuel și Bogdan-Andrei, care la rândul lor sunt și ei acum elevi la secția germană a aceleiași școli.

Ca preșcolar am urmat Grădinița cu Program Normal din satul Logig, satul natal al mamei, petrecându-mi o bună parte din prima copilărie la bunici. Apoi cursurile primare și gimnaziale le-am urmat la Școala generală nr. 2 Sovata. Din această perioadă îmi amintesc cu bucurie de doamna învățătoare Amalia Sigmirean, din a cărei primă generație am făcut parte și care a avut o influență benefică asupra mea, inspirându-mi dragostea față de meseria de dascăl.

În anul 1991, în urma examenului de admitere, am intrat la Liceul Pedagogic ,,Mihai Eminescu" din Târgu- Mureș. Cei cinci ani petrecuți în această unitate școlară și-au pus amprenta definitoriu asupra personalității mele, datorită calității actului didactic și profesorilor deosebiți de aici. Am absolvit în anul 1996, an foarte bogat în evenimente pentru mine. La scurt timp planurile mele pentru studii superioare s-au schimbat - deși mă pregătisem pentru secția geografie - limba engleză din cadrul Facultății de geografie din Cluj-Napoca (fusesem 4 ani consecutiv la Olimpiada națională de geografie în timpul liceului, obținând un Premiu special și două mențiuni), m-am decis pentru secția teologie - lb. engleză din cadrul Facultății de teologie din Alba Iulia. Într-o lună de zile am învățat cinci materii teologice noi, trecând atât de probele orale cât și de cele scrise. Am intrat pe primul loc la facultate și am absolvit-o ca șefă de promoție în anul 2000. Am primit repartiție la Școala generală nr.1 din Târgu-Mureș în anul 1996, dar Dumnezeu avea o altă misiune pentru mine. În urma căsătoriei m-am detașat la Școala generală cu clasele I-VIII din Bistra Mureșului. Pe parcursul celor patru ani de studenție am lucrat cu o jumătate de normă pe catedra de limba engleză. Am fost cea dintâi profesoară de limba engleză de la Școala din Bistra, până atunci elevii studiind limba rusă. În anul 2003 am susținut examen de titularizare și am devenit titulară pe catedra de limba engleză de la Școala generală Bistra Mureșului. Mi-am reluat activitatea, după concediul de îngrijire a copiilor (2006-2008), la Școala Gimnazială ,,Augustin Maior" din Reghin, unde m-am detașat pentru anul școlar 2008-2009. Am revenit la Școala Generală Bistra Mureșului în anul școlar 2009-2010 pe catedra de lb. engleză-religie, unde activez și în prezent. Gradul Definitiv în învățământ l-am obținut în anul 1999 ca învățătoare. Apoi în 2005 am obținut Gradul didactic II ca profesor de limba engleză la UBB Cluj- Napoca. În anul 2009 am absolvit cursurile de masterat ,,Studii de gen și performanțe manageriale" ale Facultății de Științe și Litere, din cadrul Universității „Petru Maior" din Târgu Mureș. În anul 2012 am obținut Gradul didactic I realizând lucrarea metodico-științifică ,,Aspects of education in Britain and Romania", coordonator științific conf. univ. dr. Rodica Mariana Pioariu de la Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Din anul 2013 sunt doctorand al Facultății de Științe și Litere (Studii literare) din cadrul UPM Târgu-Mureș, având ca obiect de cercetare ,,Literatura de popularizare din calendarele religioase interbelice", profesor coordonator, prof. univ. dr. Iulian Boldea. Ca profesor mi s-a acordat Gradația de merit în perioadele 2010-2015 și 2015-2020. Pentru munca depusă în sljuba Bisericii, în anii 2004 și 2015 am primit din partea Arhiepiscopiei Alba Iulia Gramate Arhiepiscopale. Am obținut rezultate notabile cu elevii la faza județeană a Olimpiadei de Religie (premiile II și III în anul școlar 2008-2009 și mențiune în anul școlar 2009-2010), precum și la concursul de limba engleză Winners (premiile II, III și mențiuni în aceiași ani școlari). De asemenea, elevii bistreni au fost premiați la concursul de Evaluare în educație la limba engleză, cea mai mare distincție fiind premiul al III-lea și medalia de bronz obținute de către eleva Gliga Bianca. Am pregătit elevii și pentru alte concursuri (de recitări în limba engleză-Poezia, comoară din sufletul meu, Deda, 2015 - Premiul I, de educație ecologică - SOS Terra, Reghin 2015, - Premiul I).

Între anii 2003-2006, 2009-2010 am îndeplinit funcția de Consilier educativ. În această calitate am organizat numeroase activități educative pentru elevii școlii, în parteneriat cu diverse instituții.   

În anul 2010 am fost numită director al Școlii Gimnaziale din Bistra Mureșului, iar din anul școlar 2011-2012 și până în prezent sunt director adjunct al Liceului Tehnologic ,,Vasile Netea" Deda, ca urmare a subordonării școlii de la Bistra celei din Deda. Ca director m-am preocupat de buna gospodărire a școlilor și grădinițelor din satul Bistra, având o bună colaborare cu toți factorii implicați în actul educației. În calitate de dirijor al corului ,,Harisma" al Bisericii din Bistra Mureșului mi-am adus contribuția la realizarea unui CD și a unei casete cu colinde în anul 2003 realizate și lansate la Radio Târgu-Mureș. Am realizat schimburi culturale internaționale cu Anglia, Franța și Basarabia. În anii 2014 și 2015 proiectele social-filantropice ale Bisericii și școlii au fost răsplătite cu Premiul I la nivelul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, premierea fiind făcută la București de către Patriarhul Daniel al BOR. Fiind preocupați de valorificarea potențialului cultural al zonei, în anul 2015 am organizat în parteneriat cu Biserica Bistra, Primăria Deda și Biblioteca Municipală Reghin prima ediție a Simpozionului ,,Întâlniri la Bistra Mureșului. În amintirea lui Ion Vlasiu" la care au participat valoroși oameni de cultură din județ și numai.

Aș vrea să spun că în permanență am simțit că Dumnezeu îmi veghează pașii, îmi este călăuză și am înțeles că misiunea pe care mi-a încredințat-o este de a fi în slujba semenilor mai mari sau mai mici. 

Lasă un comentariu