„Religie şi... ştiinţă"

Distribuie pe:

„Bunule învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Ştii poruncile: SĂ NU SĂVÂRŞEŞTI ADULTER, SĂ NU UCIZI, SĂ NU FURI, SĂ NU MĂRTURISEŞTI STRÂMB, CINSTEŞTE PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA. Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Una singură îţi mai lipseşte: VINDE TOATE AVERILE CÂTE LE AI ŞI LE ÎMPARTE SĂRACILOR ŞI VEI AVEA COMOARĂ ÎN CERURI; ŞI VINO DE URMEAZĂ MIE" ( Luca cap.18).

EVANGHELISTUL LUCA ( ? - 84 d.Hr.), A studiat filosofia, medicina şi arta şi este unul din cei patru evanghelişti, fiind considerat de către tradiţia creştină autorul Evangheliei după Luca şi a cărţii Faptele Apostolilor. Era discipol al lui Pavel din Tars. El este menţionat în trei din Epistolele lui Pavel inclusiv în Coloseni unde este descris de apostol ca „PRIETENUL NOSTRU DRAG, DOCTORUL". EVANGHELISTUL LUCA ERA MEDIC, contemporan cu Apostolul Pavel şi ar proveni din Antiohia (Siria), după spusele lui Hieronimus. Simbolul Evanghelistului Luca era un taur înaripat. El nu era evreu şi a fost chemat de Apostolul Pavel când s-a separat de cei circumcişi (tăiaţi împrejur), fiind un om de educaţie elenă. Potrivit Tradiţiei, el a fost parte a celor Şaptezeci de ucenici ai lui Iisus. El a devenit creştin datorită Apostolului Pavel, pe care mai târziu l-a însoţit la Roma unde a suferit martirajul şi a murit răstignit împreună cu Apostolul Andrei, în oraşul Patras în Achaia Grecia ( pe coasta de nord a Peloponezului). Faptele Apostolilor este cea mai lungă şi cea mai bună scrisoare scrisă din Noul Testament.

Sfântul Evanghelist Luca a făcut mai multe călătorii împreună cu Pavel din Tars pe drumul său de evanghelizare şi de aici ştim că Pavel nu era un om sănătos (Galateni) şi avea nevoie de ajutorul doctorului evanghelist Luca în călătoriile sale. După moartea Apostolilor Petru şi Pavel se ştie că el a continuat să predice conform obiceiului în Macedonia, Ahaia, Libia, Egipt Gracia şi Galatia şi se presupune că a murit în Boeotia sau Dalmaţia şi a fost îngropat în Teba. Moaştele lui le găsim la Constantinopol în anul 357 în timpul împăratului Constanţiu, apoi în timpul cruciadelor (1204), moaştele Sfântului Evanghelist Luca au ajuns la Padova în Italia şi de atunci sunt păstrate în Biserica Sfântului Iustin, cu excepţia craniului, care a fost dus la Catedrala Sfântul Vitus din Praga în 1354 prin ordin al împăratului Carol al IV-lea. Evanghelistul Luca este considerat fondatorul iconografiei, pictând trei icoane cu Prea Sfânta Fecioară Maria dar şi cu Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Prăznuirea lui se face la 18 octombrie, la 22 aprilie, 20 iunie şi 4 ianuarie.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu