GUVERNUL A FĂCUT LUMINĂ ÎN APLICAREA LEGII ANTIFUMAT

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 16 martie 2016, Guvernul a adoptat „Ghidul privind implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun", arătând, încă de la început, că scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.

Unde este interzis fumatul

Conform legii, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Sunt considerate spații închise la locul de muncă halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise etc.; instituțiile publice centrale și locale; unități comerciale - magazine, expoziții (târguri) în spațiu închis, centre comerciale, piețe închise etc.; restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi - inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente etc.; unități cultural-artistice, sportive, recreative; toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren etc; toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în curtea unităților; locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior; spațiile comune din clădirile de locuințe - holuri, lift.

Unde se mai poate fuma

După intrarea în vigoare a Legii antifumat, se mai poate fuma în spațiile publice de la locul de muncă (fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți - curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise etc.); peroane, refugii, stații ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete; parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii; locuință, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică; spații în care se desfășoară evenimente personale (corturi, terase, pavilioane).

Angajatorii pot recurge la sancțiuni

Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma. Stabilirea sancțiunilor este atributul angajatorului, acestea fiind proporționale cu fapta săvârșită și în conformitate cu Codul Muncii, astfel: avertismentul scris; retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază și, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.

Nu sunați la 112!

Sesizările privind încălcarea Legii antifumat se fac către Poliția Locală sau către structurile MAI (Poliția Română, Jandarmerie, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), însă NU și la numărul integrat de urgență 112!

„Recomandăm cetățenilor ca sesizările privind eventualele contravenții privind fumatul în spațiile nepermise de lege să nu se facă la numărul de urgență 112, această linie fiind destinată exclusiv urgențelor și situațiilor care pun în pericol viața, integritatea corporală sau bunurile oamenilor".

Lasă un comentariu