Sărbătoare istorico-literară, la Reghin

Distribuie pe:

În organizarea Primăriei municipiului Reghin, a Consiliului Local și a Bibliotecii Municipale „Petru Maior", a avut loc joi, 17 martie 2016, de la ora 17, la sala de festivități a bibliotecii reghinene, lansarea cărții „Ani de zbucium", a distinsului cărturar toplițean Ilie Șandru, un roman istorico-literar de înaltă ținută, atât prin profunzimea tematicii istorice pe care o abordează, cât și prin forma literară în care îmbracă evenimentele cu caracter istoric prezentate, prin acestea apropiindu-se de scriitori precum Liviu Rebreanu, sau istorici precum Vasile Netea. La biblioteca reghineană, lansarea acestui volum, a reprezentat un festin cultural, o desfătare a sufletului, un moment de emoție, dar și de vibrantă trăire românească. La acest prestigios eveniment cultural au luat parte oficialități locale, preoți, profesori, scriitori etc.

Doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, un edil cum rar se poate întâlni în România, prin implicarea atât de constructivă în viața comunității, prin aportul extrem de consistent adus la dezvoltarea culturii reghinene și a împrejurimilor, s-a arătat încântată de acest eveniment cultural, precum și de toate activitățile de acest tip, pe care domnia sa le consideră „hrană pentru suflet". Este un lucru remarcabil faptul că în aceste vremuri, Reghinul are un primar atât de sensibil, cu eleganță în discurs, în care se regăsesc valori din ce în ce mai rare, precum dragostea de neam, de țară, de credință, de limba românească. Domnia sa militează permanent pentru triumful valorilor culturale, spirituale, tradiționale ale neamului românesc. Doamna ec. Maria Precup a transmis un gând curat aniversar și a adus cuvinte de felicitare pentru distinșii cărturari care își aniversează în curând ziua de naștere: Ilie Șandru și Lazăr Lădariu. L-a felicitat pe Ilie Șandru pentru această memorabilă lucrare pe care a lansat-o, urându-i, totodată mult succes în activitatea viitoare.

Cartea „Ani de zbucium" a lui Ilie Șandru a fost prezentată pe larg de distinsul cărturar Lazăr Lădariu, care a făcut o radiografie extrem de precisă a celor mai importante fapte cuprinse în această lucrare. Lazăr Lădariu s-a referit la zona minunată a Mureșului Superior, la Castelul de la Brâncovenești, unde mulți și-au găsit sfârșitul, printre care și un vlădică ortodox din Transilvania, a vorbit despre strămoșii Patriarhului Miron Cristea, despre activitatea lui Avram Iancu, despre luptele grele duse în zona Reghinului, a împrejurimilor și în alte părți ale Ardealului, despre calvarul românilor trăit de pe urma acelor tribunale de sânge ale generalului Bem. Lazăr Lădariu, s-a mai referit, printre altele, la activitatea lui Elie Miron Cristea, cel dintâi Patriarh al României, și la familia sa. Prin toate cele prezentate, Lazăr Lădariu a cuprins toate aspectele importante ale acestei cărți. Prof. Nastasia Sârbu, fostă colegă de școală cu Ilie Șandru, a vorbit despre cartea lansată dintr-o perspectivă literară, analizând-o ca roman, spunând că această carte ar trebui citită de tineri. Sorina Bloj, în expunerea domniei sale, s-a referit la importanța cărților scrise de autori mureșeni și la imperioasa necesitate ca acestea să ajungă în mâinile oamenilor, mai ales ale elevilor.

Distinsul scriitor Nicolae Băciuț, după un microrecital poetic susținut în stilul elegant, înălțător și inconfundabil al domniei sale, spune despre această lucrare a lui Ilie Șandru că este o carte de sărbătoare, fiind primul roman în care se regăsește Reghinul, spunând totodată că lucrarea reprezintă un excurs monografic al zonei și o recuperare a istoriei într-o manieră literară. Printre altele, Nicolae Băciuț se referă la poveștile de dragoste din carte, spunând că lucrarea reprezintă un roman istoric bazat pe fapte.

Poetul Mircea Dorin Istrate a recitat din lirica personală câteva memorabile creații poetice, dintre care una dedicată lui Ilie Șandru, căruia i-a înmânat și o Diplomă de suflet, din partea Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureș. Dr. Florin Bengean, moderatorul întregului eveniment, s-a referit la personalitatea și opera scriitorului Ilie Șandru, precum și la cartea lansată cu acest prilej.

Autorul volumului „Ani de zbucium", Ilie Șandru, profund emoționat, a vorbit despre Reghinul celor mai frumoși ani ai vieții, despre meleagurile natale de la Săcalu de Pădure, despre cele două mari personalități Octavian C. Tăslăuanu și Elie Miron Cristea, de care s-a ocupat atât de mult în preocupările cărturărești ale domniei sale. Ilie Șandru a mulțumit călduros tuturor, atât vorbitorilor, pentru cuvintele frumoase adresate domniei sale, cât și tuturor celor care au luat parte la întâlnirea cu cea mai recentă carte a domniei sale. Au urmat tradiționalele autografe acordate de autor și cuvintele de felicitare din partea celor prezenți.

Plecat din Săcalu de Pădure, de unde odinioară pleca și cel care va deveni episcop al Argeșului Nichita Duma, Ilie Șandru a făcut din orice colț al acestei țări un loc unde să se simtă acasă. A sfințit locurile prin care a trecut cu valoarea sa umană și intelectuală. Asemenea marilor „luceferi" ai neamului nostru românesc, Ilie Șandru a căutat să înfrumusețeze istoria Transilvaniei prin exemplul său de viață, închinată acestui pământ de atâtea ori sfințit cu sângele și lacrimile celor ce s-au „semănat" pe brazda Patriei, pentru ca ea să devină frumoasă… și mai frumoasă. Sunt multe atributele care merită să fie legate de numele acestui distins cărturar al neamului românesc, care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a fost trimis în inima Transilvaniei ca să vegheze la destinele neamului nostru românesc. Energic și constant în preocupările sale, cu un deosebit simț al realității, cu dragoste nețărmurită față de toți cei care simt și gândesc românește, Ilie Șandru își câștigă o cunună de glorie ce se păstrează neveștejită în inimile și în sufletele noastre. Odată cu felicitările mele, urez domnului Ilie Șandru ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii până la adânci bătrâneți, cu sănătate și cu aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie și de acum înainte tot atât de folositor Patriei și Bisericii noastre strămoșești, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până acum. Să ne trăiești întru mulți ani bunule și dragule prieten, frate de neam și credință, Ilie Șandru. La mulți ani fericiți și binecuvântați!

 

Lasă un comentariu