SIMPOZION CULTURAL-ARTISTIC ŞI SPIRITUAL, LA LUDUŞ

Distribuie pe:

Sute de dreptcredincioşi, de vârste diferite, din parohiile ortodoxe Luduş I, Luduş II, Luduş III şi Gheja, împreună cu părintele Lucian Voşloban, protoiereu al Protopopiatului Ortodox al Luduşului, cu preoţii parohi Constantin Savu, Mihail Cercel, Viorel Ormenişan, Ilie Dăian, cu membri ai consiliilor parohiale ortodoxe, Liviu Botezan, şeful de cabinet al primarului, Gelu Puia, consilier local, şi Cornel Luca, au participat sâmbătă, 16 aprilie 2016, la Simpozionul Cultural - Artistic şi Spiritual „URCUŞ SPRE ÎNVIERE", organizat de Primăria oraşului Luduş, Protopopiatul Ortodox Luduş şi Casa Orăşenească de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu", în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor.

Simpozionul a început în holul Casei de Cultură cu vernisajul expoziţiei de icoane pictate de studenţii Secţiei de Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, îndrumaţi de conferenţiarul universitar

doctor Dumitru Sorica, curator al expoziţiei.

A continuat în sala mare a lăcaşului de cultură. Domnul Mihai Naşca, prezentatorul întregului program, a citit mesajul domnului primar Cristian Moldovan (absent din localitate) adresat distinşilor universitari bucureşteni şi îndrăgiţilor invitaţi, organizatorilor şi concitadinilor săi, participanţi la simpozion. Corul „Te Deum Adoramus" al Protopoipiatului Ortodox Luduş, avându-l ca dirijor pe părintele Daniel Camară, din Sărmaşu, i-a înălţat sufleteşte pe spectatori, intonând imnurile cristice „Uşile pocăinţei deschide mie, Dătătorule de viaţă", „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta", „Doamne, pe noi miluieşte-ne", „Acestea zice Domnul" şi „Mare eşti Doamne!". În deschiderea conferinţei duhovniceşti „Ortodoxia şi provocările lumii contemporane", prea cucernicul preot conferenţiar universitar doctor David Prestoiu, consilier al Sectorului Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, a transmis salutul adresat luduşenilor de Prea Fericitul Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, le-a dezvăluit tinerilor, părinţilor şi bunicilor acestora primejdiile pe care le reprezintă pentru propria lor existenţă pământeană egoismul, fariseismul, diabolicul, idolatria, secularismul, deznădejdea, trândăvia faţă de credinţă, Biserică şi Dumnezeu şi le-a oferit ca soluţii modelul deplinei iubiri al Sfintei Treimi, modelul cristic al echilibrului, al responsabilităţii în purtarea propriei cruci, modelul de căinţă al cuviosei Maria Egipteanca, întoarcerea la credinţă, la Biserică, la Dumnezeu, pregătirea creştină în fiecare zi pentru viaţa veşnică. Prea cucernicul preot lector doctor Nicuşor Beldiman, director al Departamentului de Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor a reuşit să-i sensibilizeze pe luduşeni focalizându-le atenţia asupra numeroaselor primejdii care ameninţă familia creştină românească, echilibrul demografic şi chiar viitorul naţiunii romăne: avortul (peste 20 de milioane de avorturi în anii postdecembrişti), viciul pornografiei şi al plăcerilor sexuale, bolile venerice, infidelitatea conjugală, adulterul,  alcoolismul, divorţul, concubinajul, familiile monoparentale, evitarea Tainei Sfintei Cununii, criza economică şi finainciară, sărăcia, migraţia, plecarea părinţilor la muncă în alte ţări, greşeala soţilor care nu sunt motivaţi de perpetuarea îndelungată, părinţii uită de şcoala celor şapte (şase) ani de acasă, de educaţia religioasă în familie; consumul de droguri, viaţa dezordonată, depresia ş.a. Cea mai eficientă soluţie pentru toate primejdiile este să-L avem cu noi pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Domnului în tot ceea ce gândim, simţim şi facem, să ne hrănim sufletul cu evanghelia biblică, cu înţelepciunea marilor duhovnici, cu frumuseţea familiei tradiţionale româneşti.

Întâlnirea de la Casa de Cultură s-a încheiat cu bogatul şi înălţătorul concert de muzică sacră şi pricesne susţinut de doamna Mirela Mănescu şi părintele Marius Ciprian Pop, acompaniaţi la orgă electronică de Emil Gravriş (Emiluţ din Câmpia Turzii), care vin şi revin cu drag la Luduş. „Cântăm şi elogiem iubirea, dar nu uităm că iubirea lui Dumnezeu, a Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, a Maicii Domnului pentru noi, oamenii, s-a întemeiat pe jertfă, cum tot pe jertfă s-a întemeiat şi iubirea pentru neamul românesc şi patria noastră România a celor 11.000 de eroi de la Oarba de Mureş. Şi-atunci, să ne întrebăm: ce responsabilităţi avem noi, trăitorii de astăzi în Grădina Maicii Domnului, pentru prezentul şi viitorul familiei, al copiilor acestei ţări, a neamului românesc?", s-a întrebat şi i-a întrebat pe luduşeni solistul Marius Ciprian Pop.

A doua zi, adică duminică, 17 aprilie 2016, cei doi universitari şi teologi bucureşteni, conf. univ. dr. David Prestoiu şi lector dr. Nicuşor Beldiman, au oficiat, împreună cu părintele protopop Lucian Voşloban şi cu preotul Constantin Savu, Sfânta Liturghie în Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", din Parohia Ortodoxă Luduş II. A fost citită şi explicată pericopa despre cuvioasa Maria Egipteanca. S-a desprins învăţătura: „De câte ori cazi (păcătuieşti), ridică-te şi mergi înainte! Prin pocăinţă şi părere de rău pentru păcatele săvârşite omul poate ajunge la măsura dumnezeiească". Oaspeţii bucureşteni au văzut în prezenţa numeroasă a luduşenilor la Simpozionul de la Casa de Cultură şi la Sfânta Liturghie un semn de speranţă în propăşirea ortodoxiei în România.

În intervenţia sa, părintele protopop Lucian Voşloban le-a mulţumit oaspeţilor şi i-a anunţat pe luduşeni că joi, 21 aprilie 2016, ora 16, la Casa de Cultură vor fi lansate cărţile „Luduş, turnuri" şi „Oameni şi locuri", semnate de Ioan A. Borgovan şi că sâmbătă, 23 aprilie 2016, Sfânta Liturghie începe la ora 8 în biserică, iar la ora 14, în cimitirul ortodox din Luduş va fi oficiată slujba de pomenire a morţilor.

 

Lasă un comentariu