Săvârșitu-s-a!

Distribuie pe:

În Săptămâna Patimilor, joi seara, în impunătoarea și frumoasa biserică cu hramul sfinților arhangheli „Mihail și Gavril" din comuna Albești, unde slujesc părinții preoți Ioan Nistor și Augustin Corfariu, am luat parte la slujba Deniei celor 12 Evanghelii, unul dintre cele mai răscolitoare momente, de un dramatism dureros, legate de jertfa și patimile îndurate de Domnul Hristos, aducerea Sfintei cruci în mijlocul bisericii, care tronează în tot restul anului alături de Sfânta masă așezată în Sfântul altar, simbolizând mormântul Lui, loc de închinare, unde, într-un continuu și neîntrerupt șir, credincioșii mireni au venit să se închine pătimirii Domnului Iisus.

Citirea în Joia Patimilor a celor 12 pericope evanghelice are darul să aducă în conștiința credincioșilor, prin descrieri succesive, dramatismul acelui moment din istoria mântuirii noastre ca iubitori de Hristos, începând cu Cina cea de Taină, vinderea de către Iuda a Lui Hristos, prinderea Lui în Grădina Ghetsimani, aducerea Domnului Hristos la arhiereii Ana și Caiafa, judecata Sa în fața Sinedriului, momentul judecării de către Pilat, batjocorirea Mântuitorului, condamnarea la moarte, drumul spre Golgota, răstignirea pe cruce, moartea și așezarea trupului Său în mormânt.

Din sfintele Evanghelii, se știe că Iosif din Arimateea l-a coborât pe Domnul Hristos de pe Cruce și l-a îngropat cu Nicodim, în mormântul aflat într-o grădină din apropierea locului răstignirii. În Vinerea Mare, după rânduielile liturgice de dimineață, a urmat Slujba ceasurilor, Taina Sfântului Maslu, odată cu apunerea soarelui, s-a purces la oficierea slujbei Prohodului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ceremonia scoaterii Sfântului Epitaf din Altar și așezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii, pentru închinare întru înduhovnicită smerenie, retrăind coborârea de pe Cruce a lui Hristos și pregătirea Lui pentru înmormântare, petrecându-L pe Mântuitorul Hristos către mormânt, în cântări și imne de laudă, înconjurarea bisericii cu opriri pe fiecare latură, înalță rugăciuni către Dumnezeu prin care se cere sănătate, ajutor, aflarea căii celei drepte ce duce spre Mântuire.

Lasă un comentariu