La Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureş, Simpozion omagial LUCIAN BLAGA (1895-1961)

Distribuie pe:

La 55 de ani de la trecerea în eternitate a lui Lucian Blaga - filosof, poet, jurnalist, dramaturg, traducător, profesor universitar, diplomat, membru titular al Academiei Române -, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu" - Filala Mureş şi Despărţământul Central Judeţean al ASTREI au organizat miercuri, 11 mai, la Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureş, un simpozion omagial, în cadrul căruia au fost evocate aspecte din viaţa şi activitatea uneia dintre personalităţile tutelare ale culturii şi civilizaţiei româneşti.

Sistemul filosofic al „gânditorului din Lancrăm" a fost prezentat, într-un expozeu clar şi concis, de către conf. univ. dr. Eugeniu Nistor, care a vorbit despre cele patru trilogii în care este structurată opera filosofică a lui Blaga - Trilogia cunoaşterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor şi Trilogia cosmologică (rămasă în stadiu de proiect, doar un volum văzând lumina tiparului), universitarul mureşean referindu-se, în context, la terminologia filosofică a lui Blaga, explicând concepte precum „cunoaştere paradisiacă şi cunoaştere luciferică", „matrice stilistică", „boicotul istoriei", „diferenţialele divine" ş.a.

Universitarul mureşean a prezentat, apoi, o comunicare intitulată „O viziune nouă despre Avram Iancu", analizând, din perspectivă expresionistă, piesa de teatru, cu acelaşi titlu, a lui Lucian Blaga: „Viforul revoluţionar stârnit de Avram Iancu, în Apuseni, semnifică, în această ingenioasă dramă blagiană, o frumoasă izbucnire a românismului din lâncezeala somnului anistoric,şi, totodată, o înălţare a lui, plină de demnitate, în orizontul vieţii sociale civilizatoare, acolo unde doar faptele pot înnobila naţia şi, mai ales, sufletul colectiv (nuclear) al acesteia", este concluzia autorului.

Despre îndelungata colaborare a lui Lucian Blaga cu revista „Gândirea" şi despre prietenia poetului cu directorul publicaţiei, Nichifor Crainic (de care Blaga se va despărţi, la un moment dat, din motive de divergenţe spirituale şi ideologice) a vorbit prof. Alexandru Ciubîcă, de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian" susţinând, în paralel, un recital din lirica blagiană, „acompaniat" de elevii Virgil Mărginean şi Alfred Cristea, care au dat citire aceloraşi versuri, în limba germană. Cei doi tineri „papişti" au asigurat, şi de această dată, logistica audio şi video, comunicările din cadrul simpozionului fiind bogat ilustrate cu proiecţii de filme. Graţie unei înregistrări din 1954, din fonoteca Radio România, cei prezenţi l-au putut auzi pe Lucian Blaga recitând din lirica proprie.

Gazde ale manifestării de miercuri au fost prof. Emilia Lazăr şi prof. Mihai Monoranu, iar poetul Mircea Dorin Istrate, preşedintele filialei mureşene a Ligii Scriitorilor Români, a asigurat „clipa de poezie".

Biblioteca de la „Casa Iancului" s-a îmbogăţit cu o serie de lucrări despre filosofia lui Blaga, semnate şi donate de către dr. Eugeniu Nistor, precum şi cu un bust al celui omagiat, lucrare - simbol, provenită de la recentul Festival Internaţional „Lucian Blaga", ediţia a XXXVI-a, desfăşurată la Sebeş - Lancrăm (6 -7 mai), cu participarea acad. Alexandru Surdu, vicepreşedintele Academiei Române.

Lasă un comentariu