Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Lunca Bradului

Pe Valea Mureşului Superior, pe la mijlocul Defileului Topliţa-Deda, se află frumoasa localitate Lunca Bradului. Prima biserică despre care se cunosc date documentare în localitatea Lunca Bradului a fost aşezată pe Pârâul Bisericii. Această biserică a fost construită din lemn în anul 1816 de vrednicii credincioşi Jîrcan Ioan, Gliga Simion şi Ujică Simion. Preoţii care au slujit în această biserică au fost: preotul Mureşan Mihăilă şi preotul Matei Zaharie. Din nefericire această biserică a ars. Credinciosul Cif Nicolae donează o grădină şi aici se ridică biserica actuală clădită din piatră de râu cu lut şi var, între anii 1905-1912, preot fiind Naşcu Nicolae, iar arhitectul lucrării Marcoci. Biserica primeşte donaţie două clopote, unul în anul 1922 şi celălalt în anul 1923. Biserica a fost sfinţită în anul 1923 de către Episcopul Nicolae Ivan al Clujului şi Episcopul Nichita Duma al Argeşului (originar din localitatea Săcalu de Pădure), fost protopop al tractului protoprezbiteral Reghin, împreună cu preoţii Emil Nicolescu din Stânceni, Ioan Sălăgean din Idicel şi preotul paroh Petru Cadar.

Biserica a fost reparată în mai multe rânduri, dar a fost renovată complet în urma unor ample lucrări în timpul păstoririi preotului Vasile Sorin Burian, când s-a şi dotat cu toate cele necesare. În anul 2010 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica fresca, de către pictorii Fluţar Alexandru din Vatra-Dornei şi Gabor Constantin din Lunca Bradului. S-a realizat sistemul de încălzire centrală cu toate anexele gospodăreşti şi s-a montat gresie pe toată suprafaţa interioară a bisericii. În anul 2014 s-a făcut mobilierul bisericesc, iconostasul din stejar sculptat tradiţional de către sculptorul Ciubotă Dumitru din Topliţa. Biserica a mai fost înzestrată cu Evanghelie, Sfinte vase, feţe deosebite pentru Sfânta masă, cruci de binecuvântare, veşminte preoţeşti, cărţi de cult, prapori, candelabre noi şi altele.

Toate acestea fiind realizate, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit în ziua de duminică, 15 mai 2016, în localitatea Lunca Bradului, unde, alături de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de binecuvântare şi sfinţire a bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", urmată de Sfânta Liturghie Arhierească.

Parohia ortodoxă din Lunca Bradului este păstorită în prezent de Părintele Vasile Sorin Burian, un preot harnic, cu dragoste de Dumnezeu şi de semeni, care slujeşte cu multă râvnă, evlavie şi dăruire. Pe lângă slujirea pastorală, părintele Burian desfăşoară şi o extrem de intensă activitate filantropică şi de asistenţă socială, îngrijindu-se şi de aceia care sunt nevoiaşi, neajutoraţi, bolnavi etc. Aducem cuvânt de felicitare părintelui Burian pentru toate realizările sfinţiei sale, pentru dăruire în slujirea preoţească şi Îl rugăm pe Împăratul îndurărilor să-i dăruiască puteri sporite ca să poată sluji cu acelaşi sârg şi pe mai departe Biserica strămoşească dreptmăritoare a neamului nostru românesc.

 

Lasă un comentariu