SUB IDEEA DE LIBERTATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ

Asociaţia Culturală ,,Maris Dava" prin preşedintele ei prof. Ioan Gâju, a găsit o formulă nouă, inedită şi interesantă în a-şi desfăşura activităţile, în sensul că, pe o anumită temă solicitată de participanţi, se vine cu trei modele reprezentative ale perioadei din cele trei provincii româneşti, care au militat şi pus în practică o idee, un crez, un ideal. De această dată tema propusă a fost ,,Lupta de eliberare şi unitate naţională", iar modelele alese au fost Tudor Vladimirescu, Avram Iancu şi Alexandru Ioan Cuza.

Auditoriul foarte avizat a avut parte de lectori apreciaţi, bine cunoscuţi, competenţi şi foarte documentaţi, în persoana numiţilor: prof. dr. Dumitru Voicu, cercetător Mariana Ploeşteanu şi prof. Simion Bui, care ne-au ţinut o adevărată lecţie de istorie, de patriotism, ce civism, venind cu date şi documente inedite despre cele trei mari personalităţi ale epocii, despre ideile lor novatoare, despre aspiraţii, luptă, acţiuni, aceştia fiind, de altfel, mari patrioţi români, cu dragoste de neam şi ţară, dornici în a-şi vedea naţiunea liberă şi unită.

Cele trei alocuţiuni, una mai frumoasă şi mai interesantă decât alta, ne-au readus în memorie jertfelnicia acestui neam bun şi răbdător, care atunci când a fost binecuvântat de Domnul cu conducători demni şi de încredere i-a urmat, plătind, ca întotdeauna, greu tribut de sânge pentru o vremelnică şi nestatornică clipă de libertate. Este poate exact ceea ce ne lipseşte acum, în această mincinoasă vreme care parcă nu se mai termină, MODELE credibile, care să adune la un loc risipita noastră turmă rămasă de o bună bucată de timp fără câini bărbătoşi şi fără un baci priceput şi destoinic. Menţionăm că alocuţiunile au fost însoţite de diapozitive sugestive, iar din public s-au făcut comentarii întregitoare la temă.

În finalul acestei foarte reuşite activităţi, subsemnatul am lecturat o pastilă legată de nemuritul nostru Avram Iancu, din volumul aflat în pregătire pentru tipar ,,Modele de urmat".

Informăm pe această cale pe cei interesaţi că viitoarea activitate a Asociaţiei Culturale ,,Maris Dava" va avea loc în luna septembrie a.c.

Lasă un comentariu