Sărbătoare duhovnicească - Zi de hram la Mănăstirea „Tuturor sfinţilor" Caşva - vatră de spiritualitate a Văii Gurghiului

Situată în satul Caşva-Păuloaia, comuna Gurghiu, judeţul Mureş, pe drumul judeţean Reghin-Lăpuşna cu ramificaţie din Gurghiu 5 km spre Glăjărie, Mănăstirea ,,Tuturor Sfinţilor'' este cea mai veche vatră monahală ortodoxă din cele 6 mănăstiri cunoscute pe Valea Gurghiului (Solovăstru, Jabeniţa, Caşva, Orşova, Hodac, Ibăneşti), toate distruse de-a lungul vremii.

Mănăstirea Caşvei este atestată documentar într-un manuscris din anul 1557, în timpul domnitorului moldovean Alexandru Lăpuşneanu, numit ,,Cuvânt pentru zidirea sfintei mănăstiri Pângăraţi'' în care se spune despre viaţa Cuviosului Simeon Sihastrul, stareţ al schitului Pângăraţi, ctitorit pentru prima dată de Ştefan cel Mare şi Sfânt. În 1476 când turcii au ocupat Moldova în urma bătăliei de la Valea Albă (Războieni), au dat foc schitului ,,...iară acel stareţ Simeon împreună cu ucenicii săi au scăpat în ţara ungurească la cetatea Gurghiu, la Mănăstirea Caşvei ... şi acolo s-au pristăvit şi s-au îngropat de ucenicii lui cu cinste''. Din manuscrisul amintit deducem că la anul 1476 Mănăstirea Caşvei exista, fără a şti de cine şi cu cât timp înainte a fost întemeiată. Se crede, pe baza tradiţiei orale, că mănăstirea a fost distrusă în veacul al XVIII-lea. Distrusă de vicisitudinile vremii ce s-au abătut în secolul XVIII asupra poporului român, oamenii locului cu credinţă în Dumnezeu s-au apucat de reedificarea acestei oaze de spiritualitate ortodoxă.

În anul 1995, la iniţiativa unor săteni, cu binecuvântarea I.P.S. Andrei, pe vechiul amplasament s-a ridicat o mică bisericuţă din lemn, sub supravegherea primului stareţ, ierod. Pantelimon Timiş. În 1996, la 14 iunie, s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică de către I.P.S.Andrei cu hramul ,,Tuturor Sfinţilor''(prima duminică după Rusalii).

În 1996 este numit stareţ al Mănăstirii protos. Ilie Pop sub supravegherea căruia începe construcţia noii biserici în stil bizantin din piatră masivă, în prezent finalizată, totodată s-a construit şi un corp de chilii cuprinzând: stăreţia, trapeza, bucătăria şi arhondaricul, toate acestea ridicându-se prin bunăvoinţa şi contribuţia bunilor creştini din întreaga zonă a Transilvaniei. În anul 2008, la Mănăstirea Caşva a avut loc canonizarea şi trecerea în rândul sfinţilor a cuviosului Simion Sihastrul, vieţuitor şi stareţ al mănăstirii în secolul al XV-lea.

În prezent mănăstirea este condusă de stareţa Neonila, care îl are alături pe părintele protosinghel Ilie Pop. Duminică, 26 iunie 2016, Mănăstirea Caşva şi-a sărbătorit hramul, prilej potrivit pentru clerici şi credincioşi de a lua drumul sfintei mănăstiri de la Caşva, pentru a înălţa rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu. A fost o atmosferă duhovnicească deosebită, pătrunsă de fiorul sfânt al slujbelor care au avut loc cu acest prilej. În această zi de duminică 26 iunie 2016, la Mănăstirea Caşva a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor impresionant de preoţi şi călugări.

Mănăstirea Caşva este organizată cu viaţă de obşte, sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Ilie Pop. Rugăciunea şi trăirea spirituală sunt împreunate cu munca. Părintele protosinghel Ilie Pop este un monah distins, părinte duhovnicesc al tuturor celor care trec pragul acestui locaş de închinăciune, şi-a format deja un nume bun, nume care va rămâne mărturie peste veacuri. Slujeşte cu credinţă sinceră şi deosebit de multă evlavie Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, păzind în acelaşi timp cu stricteţe voturile monahale, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Fiţi următori mie precum şi eu sunt lui Hristos" (I Cor.11,1). Figura părintelui protosinghel Ilie Pop, prin osârdia şi râvna sa, este pilduitoare şi poate constitui un izvor viu de lumină şi de credinţă pentru toţi vieţuitorii mănăstirilor Sfintei noastre Biserici.

 

Lasă un comentariu