Veniturile din cercetare, scutite de impozit!

Pentru a stimula activitatea de cercetare-dezvoltare, Guvernul a stabilit ca persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din activităţi de cercetare dezvoltare aplicativă şi (sau) de dezvoltare tehnologică să fie scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri, măsura urmând să se aplice începând cu veniturile aferente lunii august 2016.

„Un ordin comun al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, al ministrului Economiei, al ministrului Finanţelor Publice, al ministrului Muncii şi al ministrului Agriculturii va stabili categoriile de persoane şi activităţile, proiectele, precum şi alte condiţii necesare aplicării scutirii, astfel încât aceasta să fie limitată la persoanele care sunt efectiv antrenate în proiecte de cercetare dezvoltare aplicativă şi (sau) de dezvoltare tehnologică. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 26,3 milioane de lei", susţine Guvernul în expunerea de motive a actului normativ. 

Lasă un comentariu