„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; Iar binele este cu neputinţă să fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. Tot binele e dăruit de Dumnezeu cu un rost oarecare şi cel ce-l primeşte cu această credinţă nu-l va pierde. Credinţa neclintită este turn întărit, iar Hristos se face toate celui ce crede. Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci".

Sfântul MARCU ASCETUL,

„FILOCALIA" vol. I, pag. 230

***

„Roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, şi vei vedea folosul rugăciunii tale. Cel ce are vreun dar duhovnicesc şi suferă împreună cu cel ce nu-l are, îşi păstrează darul prin împreună pătimire; iar cel mândru şi-l va pierde, scufundându-se în gândurile trufiei. Nu te face ucenic al aceluia ce se laudă pe sine, sau te laudă pe tine, ca nu cumva, în loc de smerita cugetare, să înveţi mândria. Să nu te înalţi în inima ta, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii".

Ibidem pag. 231

***

„Gura celui smerit în cugetare grăieşte adevărul; Iar cel ce i se împotriveşte se aseamănă cu sluga aceea care a pălmuit peste obraz pe Domnul. De va zăbovi păcatul în gândurile noastre, ne va umple inima noastră de semeţie; iar de îl vom izgoni prin înfrânare şi nădejde, vom dobândi liniştea inimii noastre. Răbdând necazurile şi ispitele vieţii prin priveghere, rugăciune, fapte bune, cercetarea scripturilor, smerenie, luminarea minţii, vom ajunge mai repede la înţelegerea supremă a lui Dumnezeu".

Ibidem pag. 232

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi nici ziua nici ceasul..." şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu